עמודי המחשבה הישראלית

חמש דמויות בפילוסופיה בצירוף אנתולוגיה להגות ישראל
שמחה בונם אורבאך
ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים תשל"א

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך קרשקש חסדאי וכן בערך בחיי בן יוסף אבן פקודה


תוכן הספר


חלק ראשון
שער, תוכן
מבוא כללי: לתולדות המחשבה הדתית בישראל
הרב סעדיה גאון - אמונות ודעות


רבנו בחיי - חובות הלבבות
רבי יהודה הלוי - הכוזרי

חלק שני
רבי משה בן מימון מורה נבוכים (מבוא-פרק שביעי)
מורה נבוכים (פרק שמיני -סוף)
רבי יוסף אלבו (ספר העקירים (פרק ראשון - פרק שישי)
ספר העיקרים (פרק שביעי - הסוף)

חלקים שלישי ורביעי
ר' חסדאי קרשקש
מבוא - פרק שלישי
פרק רביעי
פרק חמישי - פרק שישי
פרק שביעי - פרק שמיני
פרק תשיעי - פרק עשירי
פרק אחד עשר - פרק שנים עשר