לוח השנה וקביעתו


א"א עקביא
מתוך: ספר המועדים, ליו"ט לוינסקי, ראש חודש

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך עיבור שנה