השדה הסמנטי של מלבושים בעברית המקראית

חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה
אריה אולמן
המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות - הוגש לסינט של אוניברסיטת בר-אילן - תשרי תשס"ג

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות