מותו של ר' עקיבא כגיבור עממי במסורת היהודית - בחינות ספרותיות עממיות

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה
חבצלת (זלק) לורברבוים
הוגש לסינט האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ב

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך עקיבא