מעיינות ד - חינוך והוראה

מאסף לעיניני חינוך והוראה
עורך: חיים חמיאל
המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים תשכ"ח

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


עיין גם בספר מעיינות ה'


תוכן הספר


יצחק רפאל הלוי עציון
לבעיות החינוך הדתי בימינויהודה מוריאל
הצורך במיתודה לחינוך הדתיפרופ' יהודה אליצור
אתה ובנך - על חינוך הבנים לשמירת שבת

פרופ' נחמה לייבוביץ'
שיעור על מינוי משה רבינו, שמות פרקים ג-ד
שיעור בתורה

זהבה מלכיאל
פרק יד בבראשית

אפרים א' אורבך
למקרא ה"גליונות לפרשת שבוע"

פנחס רוזנבליט
סיפורי האבות כיסוד לחינוך האדם

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: חינוך