זכרון לאברהם אליהו

קבוצת מאמרים בחכמת ישראל
מאספים: הברון דוד גינצבורג ויצחק דובער מארקאן
פטרבורג תרס"ט

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

תוכן עניינים
מאיר איש שלום
מאיר עין אל ספר הושע

אברהם זאַרזאָווסקי
שמות החודשים הכנענים ביחוסם להבבלים (נסיון להשתוות הלוח הכנעני להלוח הבבלי)

חיים יחיאל בארנשטיין
פליטה מיני קדם או שרידי קביעת שנים מדור עזרא ונחמיה

צבי פרץ חיות
ספר יהודית

שמואל אברהם פאזנאנסקי
אנשי קירואן

יעקב איזראילסאהן
פירוש על ספר ירמיה לרבי יהודה בן בלעם (ערבית)

יו"ל ע"י חיים בראדי
ספר הענק לר' יהודה אלחריזי

קטעי תוספות מכתב יד
עם מאמר קטן על תוספות רבינו יצחק הזקן ועל התוספות למסכת קידושין המיוחסים לו בש"ס דפוס וילנא מאת יהודה המכונה ליב בלוי
עלים אחדים בלתי נודעים מתוספות למסכת כתובות

ר' יחזקיה יהושע פייבל תאומים
(הוציא לאור מחדש עם מבוא והערות אהרן פריימאנן)
ספר "תקע שופר"

אברהם כהנא
לקורות החסידות בראשית המאה השישית לאלף השישי

יוסף ירא
ליקוטים מכתבי הרב חננאל ניפי