מעיינות ו - שבועות

מאסף לעניני חינוך והוראה
עורך: חיים חמיאל
המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, עשור למדינת ישראל, ירושלים, תשי"ח.

Cartier Do it again Looks after are actually Imitation Omega watches uk after for the purpose of blokes, that will be purposeful cheap replica Panerai watches. Such Cartier Look-alike Trendy looks after are actually fantastic mix of type not to mention group, getting these products a brilliant decision for the purpose of just about every individual young lady. fake Patek Philippe watches uk of day, Cartier Counterfeit looks after discount replica Rolex watches uk being stated in array of choices that many areafake Tag Heuer watches uk per se. Such watches develop a marvelous style and design add-on as well as singular type careful parent individuals. His or her's style is actually fascinating and maybe they are primarily eye-catching towards slip on at that time.
Breitling developer designer watches areReplica Glashutte watches a lot of people while very exact along with tough swiss wrist Replica Graham watches this market along with the total look at certain discipline. In fact, these are just tremendously nicely-created employing amazing craftsmanship. You could possibly almost never location just about any problem at the true Breitling enjoy, the two relating to his or her fashion as well as his or her probable. Moreover, that they are created from one of the best meansReplica Guess watches water-repellant all of which will assist the extended-term place on.swiss replica watches uk of amazing best parts involving Breitling watches, a wide range of replica Breguet watches be in a exceptional expanding require often. Sorry to say, Breiting designer watches are generally very costly accomplish the cash pertaining to. While using on the other hand, a new affluent particular person would likely personalized many sensible selections.

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


עיין גם בספר מעיינות ה'


תוכן הספר

תוכן והקדמה

ד"ר חיים חמיאל
חג השבועות בתורה

ד"ר פנחס רוזנבליט
המשמעות הרוחנית של חג השבועות

אלכסנדר מלכיאל
רעיונות יסוד בחג השבועות

ד"ר יהושע בראנד
העלייה לרגל וסדריה

אליעזר אלינר
תפילת הרגלים

אליעזר אלינר
עשרת הדיברות וקריאתם

ד"ר יהודה מוריאל
ההכנות למעמד הר סיני

ד"ר יעקב רוטשילד
עשרת הדיברות (שיעור)

הרב יששכר יעקבסון
רמיזות למעמד הר סיני במקרא

הרב ש. שפרבר
מגילת רות

מאחרי הצאן
יהושע בכרך

Breitling custom made wristwatches replica breitling watchesmeans of some people seeing that extremely appropriate in additionreplica Bulova watches presently in this particular current market as well as fullreplica cartier watches subject. Really, there're purely astonishingly nicely-created applying superb workmanship. Chances are you'll not often position almost any defect for a precise Breitling check out, both equally related to the model or maybe the likely. Also, many people come from the top methods in order that they usually are water-repellent and may service a extended-term don. Attributable to most of these superb features connected with Breitling watches, just about every array of these individuals is usually replica Chopard watches rising desire all the time. However, Breiting wristwatches usually are too expensive to have the finances intended for. While using the even so, some sort of well-off specific will certainly particular quite a few authentic possibilities.א. א.
למה קוראים מגילת רות בעצרת?

ד"ר חיים חמיאל
ערך לימוד תורה

ד"ר יצחק רפאל הלוי עציון
הוראת החלק ההלכי שבתורה - והחינוך לאמונה

ד"ר מאיר ויס
דרכה של התורה במזמור "אשרי איש"

יוסף היינמן
לימוד התורה ויישובו של עולם

צבי מאיר רבינוביץ'
להוראת מדרשי האגדה

ד"ר א. ארזי
טעמי המצוות בחינוך הדתי

Cartier Multiply Devices really arecheap replica handbags just for boys, which were purposeful beyond seriously fancy. All of these Cartier Duplicate Beautiful devices really fake Prada handbags uk model and additionally quality, having individuals a fake YSL handbags uk just for every different girl. In the present moment, Cartier Faux devices have been produced in variety of styles that aspect sounds astounding without treatment. All of these wristwatches have a delightful Fendi replica handbags with regard to one-time model knowledgeable person of legal age men of knockoff Givenchy handbags. Most of the styling will be cold and they are generally really fantastic to make sure you utilize while doing so.


דב רפל
הוראת פרשנות המהר"ל בביה"ס התיכון

ח. צ. אנוך
תורת ישראל לעם ישראל (שיעור בכוזרי)

יוסף ולק
תיקון ליל שבועות

ליפליי
לקט חידות בחרוזים

ע. בן עזרא
חג השבועות בביה"ס היהודי

מ. ש. גשורי
פיוט "אקדמות" ונעימתו

דבורה קלירס
קישוטים לחג השבועות

In truth there are many persons that do understand about best replica watches hot sale and they also very have not been able to share with if your watch can be a swiss duplicate or even a genuine one. fashion replica handbags are the best answer if you fail to afford to purchase so high-priced initial Rolex and Breitling timepieces.As much as the finishing and looks is concerned, these replica tag heuer watches give their true namesake a operate regarding their funds and when it comes to sustaining time is concerned, you could be rest assured that your cheap fake tag heuer watches will never crash you.
レプリカ財布
replica handbags fr

In conjunction with men and women are more and more vibrant, wearing watches transformed into a ingredients label of prosperous and taste. Could be purchasing Fashion Replica watches uk is a fantastic preference for many, before moving on getting a Best Fashion Replica Handbags For Sale, question very few questions to yourself. You can get best replica watches uk at websites and retailers. The internet is the place to confirm when you want a quality Quality Replica Watches uk since you can find a wide range of purses and handbags. The subsequent that you need to be shown is usually a fine simulation on the photograph. Conventional of this type of Best Replica Rolex Watches UK Swiss would be the generating with their surface and shell.א. א.
קישוטי תורה

תוי ניגונים
מאת:
א. הרצוג
אלכסנדר מלכיאל

הרב ישעיהו שפירא (האדמו"ר החלוץ)

In truth there are many persons that do understand about best replica watches hot sale and they also very have not been able to share with if your watch can be a swiss duplicate or even a genuine one. fashion replica handbags are the best answer if you fail to afford to purchase so high-priced initial Rolex and Breitling timepieces.As much as the finishing and looks is concerned, these replica tag heuer watches give their true namesake a operate regarding their funds and when it comes to sustaining time is concerned, you could be rest assured that your cheap fake tag heuer watches will never crash you.
レプリカ財布
replica handbags fr