ספר היובל לאלכסנדר מארכס

לכבוד אלכסנדר מארכס למלאת לו שבעים שנה

בית המדרש לרבנים באמריקה, בסיוע המוסד לזכרון אלכסנדר קאהוט, ניו יורק, תש"י

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר


מנחם ארצט
פרקים ממדרש תהילים מכתב יד

יוליוס גוטמן
לשאלת המקורות של חיוי הבלכי

שלמה גרינברג
מדרש קהלת זוטא

משה דייויס
"הצופה בארץ החדשה" - מקור לתולדות יהודי מזרח-אירופה באמריקה

ספר אמרכל
הוצא מכת"י ע"י מיכאל הייגער
ספר אמרכל על הלכות פסח

אברהם יהושע השל
על רוח הקודש בימי הביניים (עד זמנו של הרמב"ם)

ר. ש. לוינגר
עם הערה מהעורך
שרידים חדשים מירושלמי פסחים פרק ה' ו' ז'

שאול ליברמן
משהו על מפרשים קדמונים לירושלמי

יצחק דוב מרקון (רמסגייט)
ר' שלמה בן מזל טוב

א. ח. פריימאן [זצוק"ל]
שיעורי הכתובה באשכנז וצרפת בימי הביניים

שמואל קרויס [ז"ל]
חיילותיו של בר כוכבא<

גרשם שלום
ר' אליהו הכהן האיתמרי והשבתאות

שלום שפיגל
מאגדות העקידה: פיוט על שחיטת יצחק ותחייתו לר' אפרים מבונא