ספרי לחומש דברים


מעובד ומעוצב בידי זהבה גרליץ
מהדורת אינטרנט

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך ספרי


תוכן הספר

ספרי (וורד)
ספרי (pdf)

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: תנ"ך