איש על העדה

ספר הכינוס למחשבת-היהדות
עורך: ד"ר יצחק איזנר
משרד החינוך והתרבות / המחלקה לתרבות תורנית, ירושלים, תשל"ג

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

תוכן עניינים ודבר העורך
דברי פתיחה
ד"ר י. בן ששון


מדור א': ההנהגה הרוחנית באספקלריית המקורות
ההנהגה האידיאלית בהשקפה המקראית
פרופ' י. מ. גרינץ

מנהיגות בישראל באספקלריה של חז"ל
אברהם קריב

מסכת אבות ספרו של מנהיג רוחני
ד"ר מאיר הלל בן שמאי

על מקומם של ת"ח בהנהגת הציבור
פרופ' משה בר

סמכותה של ההנהגה הרוחנית בהלכה
פרופ' זאב פלק


מדור ב': דיוקנאות של הנהגה במחשבת הדורות
הרהורים על הנהגה רוחנית בהגות ימי הביניים
הרב חיים ישעיהו הדרי

הישיבה כמוסד להכשרת מנהיגות דתית בימי הביניים
ד"ר מ' ברויאר

מנהיג, דיין ומורה
ש. הקשר

היסודות הרוחניים של ההנהגה בחסידות
ד"ר מ. פוזן

ההנהגה הרוחנית בתפיסת האורטודוכסיה בגרמניה
פרופ' א' שטרן

ההנהגה הרוחנית במשנת הראי"ה קוק
הרב חיים ישעיהו הדרי


מדור ג': הרב ועדתו - בעיר ובכפר - רב שיח
הרב וסמכותו
הרב ברוך רבינוביץ

הרב במושבה
הרב י. ז. דיסקין

הרב במושב
הרב י. שטיגליץ (אריאל)


מדור ד': הנהגה רוחנית לדורנו - הכשרתה ודמותה - סימפוזיונים
דרכי הכשרה של מנהיגות רוחנית דתית לדורנו
פרופ' ע. צ. מלמד
ד"ר מ. ברויאר
הרב רפאל קצנלבוגן ז"ל
משה אונא
הרב י. י. פרנקל
עו"ד נ. ליפשיץ

הרבנות בישראל - דעות, הצעות ותכניות - מבחר מתוך פרסומי העתים
מאמרים מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק
המאמרים: כבוד הרבנות, הרצאתו בכנס בחירת הרבנות הראשית העולמית, תוכנית הישיבה המרכזית והעולמית

דמות הרב ותפקידו, לפי ר' עזריאל הילדסהיימר
הרב יחיאל יעקב ויינברג (בעל ה'שרידי אש')

הרבנות בארץ ובגולה
הרב מאיר בר-אילן (ברלין)

אותות ואותיות
ר' בנימין

התוכנית להקמת מוסד להכשרת רבנים
פרופ' א. ש. רוזנטל/פרופ' א. א. אורבך

רבנים וראשי ישיבות
הרב י. יעקובוביץ'

הרב בחברה
ד"ר זרח ורהפטיג

סימפוזיון של מערכת המעין - דמותו של רב בישראל
ד"ר מרדכי ברויאר
הרב משה מונק ז"ל
הרב רפאל קצנלבויגן
מר משה ארנד
הרב נתן אורטנר