גליונות-עזר לשיעורים בנביא - ספר ירמיהו


יצחק לוי
משרד החינוך והתרבות / אגף החינוך הדתי, תשל"ז

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך ירמיה


תוכן הספר

חלק א
תוכן עניינים
פרקים א-לא

חלק ב
פרקים לב-נב


רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: תנ"ך