בין כוונה למעשה: עיון תיאולוגי ומוסרי בתפיסת המצווה על-פי ספרות חז"ל

חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"
אוריאל נויבירט
הוגש לסנט של אוניברסיטת בר- אילן, רמת גן - טבת, תשע"ב

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות