מעיינות ח - תפילה

מאסף לעניני חינוך והוראה
עורך: חיים חמיאל
המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים, תשכ"ח

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

שער, תוכן עניינים ודבר העורך

הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק
תפילתם של יהודים

דב רפל
א. על הגישה לתפילה
ב. מקור התפילה
ג. הכוונה
ד. כוחה של תפילה
ה. עקרונות מבנה התפילה

יוסף היינימן
א. תפילות הקבע בהתהוותן
ב. קווים לשיעורי חזרה בהוראת התפילה

הרב אלימלך בר-שאול ז"ל
תפילה ולב

הרב ד"ר יששכר יעקבסון
ממסכת הרעיונות של הסידור

הרב עדין (אבן-ישראל) שטיינזלץ
התפילה שקודם התפילה

חיים חמיאל
אהבה רבה

פרופ' בנימין דה-פריס
קריאת שמע וברכותיה (של שחרית)

שמעון בר-חמא
להוראת הפרשה הראשונה של קריאת שמע

דב רפל
תפילת "גאולה"

אליעזר אלינר
א. על תפילת שמונה עשרה
ב. הברכות האמצעיות של תפילות שבת

ד"ר יעקב רוטשילד
תפילות שבע של יום השבת

הרב צבי יהודה
ערכים חינוכיים בהוראת מזמורי ה"הלל"

מאיר וייס
"ברכי נפשי" (תהילים קד)

ח. צ. חנוך
על הוראת "עיון תפילה"
ברכת המזון (שיעור לדוגמא)ז. מלכיאל
על הוראת ברכת המזון

יעקב רוטשילד
עבודה שבלב ותפילת קבע

חיים ליפשיץ
עיונים בסידור התפילה

יהודה מוריאל
חינוך לעבודה שבלב

בנימין צביאלי
תפילה טבעית ותפילה קבועה

אלכסנדר מלכיאל
השירה ונגינה בתפילה

שרה למקמסקי
הוראת תפילה וברכות בגן הילדים

מ. שולמן
התפילה בבית-הספר הדתי

יהודה יעקב סלוטקי
הוראת התפילה

מיכאל פרלמן
הוראת טעמי המקרא

י. א. זיידמן ז"ל
א. לשון סידור התפילה
ב. לשונות תפילה ועברית חיה
ג. דיוקי לשון בעזרת הסידור

א. אלינר
על שינויי הנוסח והסידורים השונים

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: תפילה