תמצית השיטה של עמנואל קנט (קאנט)


פרופ' דוד נימרק
"התקופה" כב, טבת-אדר תרפ"ד, מהדורה שלישית, תל-אביב תרצ"ד.

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך קאנט