שבות

דרכים לאמונה בדורנו
ד"ר אהרן ברט ומר יוסף גולדשמידט
משרד החינוך והתרבות - המחלקה לתרבות תורנית, ירושלים, תשל"ה

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות