תורת דיני קניין

מחקר-השוואה בקורתי במשפט העברי ובשיטות משפט חדשות
שבתי בן דב


שבתאי בן דוב, הוגה דעות מחוגי הלח"י שנפטר לפני כשלושים שנה, השאיר אחריו כתבים רבים. כתביו המדיניים קובצו ונערכו ע"י יהודה עציון ונדפסו בארבעה כרכים, והועלו לאתר "דעת".
הוא היה גם משפטן, ובמסגרת עבודתו במשרד המשפטים, השתתף בניסוח חוקים בתחום האזרחי. הוא השתדל שהחוקים יתאימו למשפט התורה, אולם במקרים רבים לא נתקבלה דעתו.
תוך עיסוקו זה, הוא חיבר חיבורים רבים בתחום המשפט, שעיקרם ניתוח המוסדות המשפטיים במשפט העברי תוך השוואת המשפט העברי לשיטות משפט אחרות.
חיבורו העיקרי הוא "תורת דיני הקניין", והוא מחולק לארבעה כרכים, שבכל אחד כמה מאות עמודים. שלושה כרכים מהם נמצאים בהקלדת מכונת כתיבה, עם תיקונים בכתב יד, והרביעי - בכתב יד. כאן מוגש החיבור, על ארבעת חלקיו, בצורה דיגטלית נוחה, עם מפתח נושאים וביבליוגרפיה.
מיכאל פואה הקים אתר "תורת דיני הקניין" ובו ביאורים לספר "תורת דיני הקניין", עם הפניות לטקסט מלא של המקורות המצוינים בו.

פרופ' עמיחי רדזינר כתב שני מאמרים על הספר:
"חוק מקרקעין עברי: על עוד ניסיון (מרשים אך כושל) להחדרת המשפט העברי לחקיקה הישראלית", שנתון המשפט העברי כח, עמ' 239-313. http://tinyurl.com/ydap8jv5
"צִיּוֹן במִשְׁפָּט תִּפָּדֶה: על גאולת המשפט וגאולה באמצעות המשפט; מבוא להגותו המשפטית של שבתי בן דב", עיונים בתקומת ישראל, כרך י (תשע"ה), עמ' 319-355. http://tinyurl.com/ycg3po2t

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך בן דב שבתי