רומי בירושלים

תולדות יהודה וירושלים תחת עול רומי
ב"צ לוריא
הוצאת דפוס רפאל חיים הכהן, ירושלים תשמ"ח

כתבי המרכז העולמי לתנ"ך, ירושלים והחברה לחקר המקרא בישראל

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך רומא וכן בערך בית ראשון בית שני - הסבר המושג