פסקי דין רבניים מבית דין ירושלים שנתקבלו בתאריך 24/11/2013
הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

שילם באמצעות המתווך יותר ממה שדרש בעה"ב
חנות שיש בה שוכר ומכרוה הבעלים לאחר
השתתפות שכנים בסלילת כביש בעורף הבנין
שילם עבור קניית קרקע ברומניה ומתברר שאין קרקע כזו


הוצא צו הריסה על דירה שמכר
קנה דירה "על הנייר" ועברו חמש שנים והדירה לא נבנתה
נתבע בערכאות שתובע לדון בבי"ד, אם נהפך לתובע לעניין מקום הדיון
"שכר ברוטו" לעניין ביטוח מנהלים
ביטול מקח בגלל בעיות משפטיות הרובצות על הנכס
תביעה על הוצאת שם רע
שכר עבודה על עריכת תכניות רדיו
קיום חתימות בשטר


ביטול נישואין לאישה שנישאה לנוצרי "כדמו"י"
שכירות דומיין
שימוש במותג למכירת 4 מינים שהמציא אחר
שכן בבניין שחפר והנמיך את החצר בחזית הבניין לשימושו
עיכוב הבעלים מלבנות בית כנסת בשטחם
שכר טרחת עו"ד
שכר ימי מחלה של מי שנפגע בעבודה
שכרו של "מאכער"
שכר יועץ משכנתאות
מורה בתכנית להעשרת לימודים שפוטרה כשהיא בהריון
שותפות במותג שווקי שהתפרקה

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: משפט עברי