מעיינות ה'

מאסף לענייני חינוך והוראה
עורך: חיים חמיאל
המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים, תשט"ז

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


עיין גם בספר מעיינות ד - חינוך והוראה וכן בספר מעיינות ו' - שבועות


תוכן הספר

שער, תוכן עניינים, הקדמת העורך

יצחק רפאל הלוי עציון
החינוך בתנ"ך

בנימין דה-פריס
הוראת התנ"ך בביה"ס הדתי היסודי והתיכון

הרב משה פיק
הוראת התורה בבית הספר היהודי בחו"ל

הרב יוסף היינימן
לשאלת בחירת המצוות הכלולות בפרשת כי תצא וסידורן

ד"ר מ. ה בן-שמאי
תפילתו האחרונה של משה

אהרון פיש
תורה ומעשה בראשית

ד"ר מ. זיידל
חידה וחלום במקרא

הרב יששכר יעקבסון
הבעיות בהערכת אישיותו של דוד

ד"ר מאיר ויס
על ארבעה מזמורים בספר תהילים (ג, ו, ח, טו)

ד"ר יהושע בראנד
ארכיאולוגיה ולימוד המשנה

י. א. אפרתי
הוראת התלמוד למתחילים (להופעת הספר "תלמוד לתלמיד" מאת י. א. אפרתי ו. בורגנסקי)

ש. ספראי
לבעיית השימוש בספרות התלמודית כמקור ללימוד היסטוריה

צבי מאיר רבינוביץ
להוראת מדרשי האגדה

דב רפל
הוראת מחשבת ישראל בבית הספר

חיים חמיאל
הספרות היפה בחינוך הנוער

אסתר וגשל
הוראת הקריאה והכתיבה לפי שיטת האותיותיצחק רפאל הלוי עציון
על הוראת הטבע בבית הספר הדתי

ד"ר יהודה מוריאל
השבת בחינוך הדתי


הרב ד"ר ד. אוקס
שעת המחנך בביה"ס התיכון הדתי

ישעיה ה. הדרי
התשובה בחינוך היחיד והחברה עפ"י משנתו של הרב קוק

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: חינוך