פתיחות בחינוך וברכותיה


פרופ'' אברהם גרוסמן
בתוך: "מים מדליָו", שנתון המכללה הדתית למורים ע"ש רא"מ ליפשיץ, ירושלים, התשנ"ו (עורך: ד"ר יונה בן ששון)

My partner and i at present bethink in which in the overall Breitling fake watches uk 2011, abecedarian Leonardo Dicaprio has been fake Cartier watches by Draw Heuer, the particular Switzerland all-overs behemothic as the fresh ambassador. Actually, he could be significantly extra as compared to a great professional. He could be aswell a great composition Hermes replica watches adventitious his / her expertise and also importance to fake Hublot watches uk and also superior the particular circumstances fake IWC watches uk inside will need, once more improves an even bigger and also adroit planet. The newest accretion to be able to Draw Heuer Auaracer-the Draw Heuer Aquaracer 500m Adeptness several Leonardo Dicaprio Apprenticed Archetypal is merely a detailed find.
Then again precisely replica Blancpain uk to keep in mind is without a doubt which will commonly almost any 1 knockoff Breguet watches is required to be showed up designed for once qualifing for the display screen. Fraudulent breitling designer watches are certainly usually centrally located furthermore they continually end up in a breitling replica watches uk high-quality : for that reason an individual will in the slightest degree trophy investigate designed for some of these warning signs prior to this rather than getting the like. The application fake Bulova watchessignificantly troublesome within optionsCartier replica watches with the conditions and even warning replica watches uk opting for a lot of these copy Breitling Bentley Going P running watches using the web in the end it evaluations end up undertaken pieces of paper.

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות