יובל "סיני"

קובץ תורני מדעי עם הופעת כרך המאה
עורך: ד"ר יצחק רפאל
"סיני", ירחון לתורה ולמדעי היהדות, כרך המאה, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשמ"ז.

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


עיין גם בספר כבוד התורה (פרק ממעלות המידות של מרן הגראי"ה קוק זצ"ל)


תוכן הספר

שער

פרופ' אהרון מירסקי
רש"י ומחברת מנחם

הרב משה צבי נריה
כבוד התורה (פרק ממעלות המידות של מרן הגראי"ה קוק זצ"ל

ד"ר זאב ספראי
מדרש ויסעו - מלחמת בני יעקב בדרום השומרון

ד"ר מערבי פרץ
לדרכו הפרשנית של ר' יונה אבן ג'נאח: 'הפוך' ו'מוקדם ומאוחר'

פרופ' יהודה רצהבי
שד"רים נעלמים - ראשונים ואחרונים

ד"ר אליאב שוחטמן
על המנהג ליתן מתנות לאביוני נכרים בפורים

פרופ' שמואל שילה
עידוד המסחר והכלכלה בפסיקת רבינו תם

פרופ' דניאל שפרבר
מחקרים בריאליה תלמודית