פרקים

קובץ מאמרים בנושאי חינוך, הוראה והכשרת מונים במלאות 30 שנה למדינת ישראל ומאה שנה ל"אם המושבות"
עורך: חיים שוהם
ירושלים - פתח-תקוה, אייר תשל"ח (מאי 1928)

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

שער, תוכן והקדמת העורך

עמנואל יפה
"ספריית יסוד" - קריאת חובה (עם הקדמה של העורך)

מרדכי צור
בעקבות הססמה: "הטובים להוראה"

יהודה ארליך
ראשיתו של גן-הילדים העברי בארץ ישראל

שלמה בן-אליהו
אישיות המורה ויחסי מורה תלמיד (בחינת הנושא ובירור דרכים להוראה בבתיהמ"ד למו"ג)

צבי שראל
הבנת המקרא והוראתה בביהמ"ד ובביה"ס

אריה סולה
הנחות יסוד בהוראת מזמורי תהלים

רפאל ניר
"מחסום הלשון" בחינוכו של התלמיד הטעון טיפוח

יצחק שלזינגר
תיאור עובדות סגנון (במאמרו של משה שמיר: מול הפרובוקציות - הבלגה)

אברהם צלמון
על מַגהץ, מַחשב, מַקרר (דיון לשוני-חינוכי)

יצחק צדקה
"יש לי את..."

דורית רביד
חשיבות מבנה הסמיכות בהוראת התחביר

שולה איתן
הוראת ספרות ילדים בשילוב יצירתיותהרצליה רז
חוני המעגל וזרעו - דרכי הוראה


אריה לוי
בחירת יחידות-תוכן במסגרת לימודי ההיסטוריה

מרים הלוי
הרהורים על הקניית תודעה היסטורית

יואב וייזל
מדריך גיאובוטני לסיור בחוף הים

נעמי ארנון ואורי כץ
המסלול לטבע בסמינר

ישראל ברנד - מרכז
שלומית ברקובר, מלכה זץ, שרה לביא, אילנה נתן, שושנה שקד - כותבי הפרוייקט
ימים ראשונים בסמינר - 1945-1950

חוה סלמון
סיני אוקו - קטע מחייו (תקופת ניהול ביהמ"ד ע"ש שיין)

חתימה
רשימת מנהלי מוסד, תמונות מחזורים, מסמכים, תקציבים, הסמינר ע"ש שיין בתשל"ח, המשתתפים בקובץ

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: חינוך