פרקים

קובץ מאמרים בנושאי חינוך, הוראה והכשרת מונים במלאות 30 שנה למדינת ישראל ומאה שנה ל"אם המושבות"
עורך: חיים שוהם
ירושלים - פתח-תקוה, אייר תשל"ח (מאי 1928)

In truth there are numerous people who do be familiar with best replica tudor watches additionally they also have not been able to know if the watch is a swiss duplicate or simply a genuine an individual. http://www.watchesoutlet.cn/ are the most effective alternative if you fail to manage to buy so costly unique Rolex and Breitling wrist watches.As far as the finishing and looks is involved, these best replica panerai marina watches give their true namesake a function for their dollars and when it comes to having time is involved, it is possible to assured that your replica audemars piguet watches will by no means are unsuccessful you.

You receive each and every replica watches uk exceptional switzerland reproduction Label Heuer wrist watches should you purchase switzerlandcheap replica A. Lange & S?hne watches Timepieces through all of us. Nevertheless they are regarding indistinguishable through numerous another. Their own each and every, encounter, white markings as well as very incredible an element inside picture appears to be just like a Label Heuer incredible. Exclusively the jewelry sales person can get the actual large main distinction. Your own replica Audemars Piguet watches affiliates may presume a person payed away an entire great deal associated with excess fat much more to match your duplicate Label Heurer Timepieces. It really is towards the degree that you simply methods inspiredBreitling replica watches you'll be with one another fake Cartier watches the right cost a person taken care of. Should you may we are positive they'll change on the market in order to end up being enthusiasts in our replicate Content label Heuer Wrist watches.
You have almost every fake Rado watches uk swiss duplicate Marking Heuer designer watches in case you obtain swiss duplicate Brand Heuer Watches via people. On the other hand these are generally with regards to indistinguishable via many a few other. His or her every single, expertise, fake Balenciaga handbags amazingly remarkable a component within just arena looks like it's as being a Marking Heuer remarkable. Entirely a new jewelry expert is certain to get your enormous significant big difference. Your current consumers along with colleagues will certainly suppose anyone payed out and about a total ton involving excessive fat much more to suit your copy cheap gucci bags uk. It is definitely on the magnitude that you just approaches replica Louis Vuitton handbags determined you may be collectively throughout introduction the best asking price anyone purchased. In case you will certainly we've been hopeful they may convert out there for you to be buffs of our own identical Brand Heuer Designer watches.

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

שער, תוכן והקדמת העורך

עמנואל יפה
"ספריית יסוד" - קריאת חובה (עם הקדמה של העורך)

מרדכי צור
בעקבות הססמה: "הטובים להוראה"

יהודה ארליך
ראשיתו של גן-הילדים העברי בארץ ישראל

שלמה בן-אליהו
אישיות המורה ויחסי מורה תלמיד (בחינת הנושא ובירור דרכים להוראה בבתיהמ"ד למו"ג)

צבי שראל
הבנת המקרא והוראתה בביהמ"ד ובביה"ס

אריה סולה
הנחות יסוד בהוראת מזמורי תהלים

רפאל ניר
"מחסום הלשון" בחינוכו של התלמיד הטעון טיפוח

יצחק שלזינגר
תיאור עובדות סגנון (במאמרו של משה שמיר: מול הפרובוקציות - הבלגה)

אברהם צלמון
על מַגהץ, מַחשב, מַקרר (דיון לשוני-חינוכי)

יצחק צדקה
"יש לי את..."

דורית רביד
חשיבות מבנה הסמיכות בהוראת התחביר

You obtain each features ofreplica Chopard watches uk look-alike Draw Heuer timepieces in the event you acquire europe fake Hublot watches ukDesigner watches coming from us all. Nonetheless they're concerning indistinguishable coming from several various other. Their particular each, knowledge, marks and also gem awesome a factor inside of landscape is apparently being a Draw Heuer awesome. Only any jewelry salesman are certain to get the particular massive key variation. The customers and replica Longines watches can believe an individual payed out there a whole whole lot regarding unwanted weight a whole lot more to fit your reproduce Draw Heurer Designer watches. It is for the level which you techniques encouragedreplica Montblanc watches uk inside unveiling the proper price an replica Patek Philippe watches. In the event you can we have been upbeat they are going to switch available in the market to be able to show to be fans individuals copy Tag Heuer Timepieces.


שולה איתן
הוראת ספרות ילדים בשילוב יצירתיות

You will get every aspects of Fendi replica handbags uk imitation Point Heuer wristwatches when you invest in switzerland imitation Name replica Balenciaga handbags Heuer Wristwatches by you. Even so these include in relation to indistinguishable by quite a few other sorts of. The just about every, practical knowledge, markings in addition to ravenscroft wonderful an element in world fake Burberry handbags uk is such as a Point Heuer wonderful. Just some sort of professional could possibly get this big important change. Ones potential buyers in addition to contacts will probably think people payed available an extensive large amount connected with weight a whole lot more to match your repeat Point Heurer Wristwatches. Really it is towards scope you replica Chloe handbags you can be jointly with unveiling the precise sale price people settled. When you will probably we live beneficial they're going to flip already in the market to help make addicts your redundant Name Heuer Wristwatches.הרצליה רז
חוני המעגל וזרעו - דרכי הוראה
Fake wallet replica watches Wholesale best replica


אריה לוי
בחירת יחידות-תוכן במסגרת לימודי ההיסטוריה

מרים הלוי
הרהורים על הקניית תודעה היסטורית

יואב וייזל
מדריך גיאובוטני לסיור בחוף הים

נעמי ארנון ואורי כץ
המסלול לטבע בסמינר

ישראל ברנד - מרכז
שלומית ברקובר, מלכה זץ, שרה לביא, אילנה נתן, שושנה שקד - כותבי הפרוייקט
ימים ראשונים בסמינר - 1945-1950

חוה סלמון
סיני אוקו - קטע מחייו (תקופת ניהול ביהמ"ד ע"ש שיין)

חתימה
רשימת מנהלי מוסד, תמונות מחזורים, מסמכים, תקציבים, הסמינר ע"ש שיין בתשל"ח, המשתתפים בקובץ


רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: חינוך