מבוא למדרש תנחומא על חמישה חומשי תורה


תנחומא ברבי אבא
מהדורת שלמה באבער מלבוב

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך תנחומא וכן בערך בובר שלמה
עיין גם בספר מדרש תנחומא על ספר בראשית - מהדורת בובר וכן בספר מדרש תנחומא מהדורת בובר