גאולה ומדינה

הכינוס השנתי למחשבת היהדות
המלב"ד: חיה שוורץ
משרד החינוך והתרבות - המחלקה לתרבות תורנית, ירושלים תשל"ט

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר


חלק ב': מדינה

חלק א' - גאולה


שער ותוכן
דברי פתיחה
יונה בן ששון


מדור א' - חזון הגאולה במקורות
גלות וגאולה במשנתם של תנאים ואמוראים
מרדכי פירון

גלות וגאולה במסתורין של היהדות
ישראל וינשטוק

חזון הגאולה והגשמתו במשנת החסידות
מאיר אוריין

הדיון בשלוש השבועות בדורות האחרונים
מרדכי ברויאר


מדור ב' - הגות הגאולה
הרעיון המשיחי ביהדות ההלניסטית
יהושע עמיר

אמונה וגאולה בספר הכוזרי
שרה הלר וילנסקי

הרמב"ן על הגלות ועל הגאולה
דב רפל

הגאולה ואחרית הימים אצל אברבנאל
ישעיהו ליבוביץ

גלות וגאולה במשנת רנ"ק
שלמה ויסבליט

רעיון הגאולה במשנתם של הרב קוק ומהר"ל
פנחס רוזנבליט


מדור ג' - ערכי גאולה במבחן הדורות
תהליך הגלות והגאולה
אליעזר ברקוביץ'

ערכי גאולה במבחן הדורות
מרדכי ברויאר

הרבנים חובבי ציון
זרח ורהפטיג

הלכה ואידאולוגיה בעולם "החלוקה", כביטוי לזיקת עם ישראל לארץ-ישראל
יעקב רוטשילד

ערכי "תורה ועבודה" במבחן מציאות ימינו - סימפוזיון.
הרב יעקב אריאל ושלמה זלמן שרגאי

עתידה של התפוצה היהודית
אליעזר ליבנה

הזהות היהודית בתמורות של גולה.
יונה בן-ששון


מדור א: דמות עם ומדינה במקורות היהדות
חברה וממלכה בהגות המקראית
יהודה אליצור

דרכו של עם ישראל בהיסטוריה וגילויי זמננו לאורם של חז"ל
אברהם קרוב

מדינת ישראל לאור הלכות מלכים לרמב"ם
שמחה בונם אורבאך

מלחמה ושלום במחשבה ובהלכה
שלמה קוק

וירשתם אותה - וישבתם בה
נתן צבי פרידמן


מדור ב': אומה ומדינה בתפיסת ההגות היהודית
על התפיסה הלאומית של רבי יהודה הלוי
משה שורץ

מלכות ומדינה בתפיסתו של דון יצחק אברבנאל
פנחס רוזנבליט

דמותה של המדינה היהודית במשנתם של הרב קלישר והרב אלקלעי
דוד קוליב

עם ומדינה במשנת יצחק ברויאר
מרדכי ברויאר


מדור ג': עם ומדינה - חזון וממשות.
מהותה של הלאומיות היהודית בתפיסת היהדות - סימפוזיון
משה אונא, רפאל קצנלבויגן, זאב פלק

מדינת היהודית ומדינה יהודית - סימפוזיון
זרח ורהפטיג, יוסף גולדשמידט

מבחר מפרסומי המחלקה לתרבות תורנית