דרשות הר"ן

מהדורת אינטרנט
לרבנו ניסים בן ראובן גירונדי (הר"ן)
מובסס על דפוס ורשה 1875
עיצוב: זהבה גרליץ


הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך נסים בן ראובן גירונדי - הר"ן
עיין גם בספר דרשות הר"ן