זכרו תורת משה

ע"פ מהדורות הדפוס הנפוצות
ר'' אברהם בן יחיאל מיכל
עיצוב: זהבה גרליץ
אתר דעת תשע"ז


הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך דנציג רבי אברהם
עיין גם בספר חיי אדם וכן בספר חכמת אדם - דיני שולחן ערוך יורה דעה