בית אלוהים

מהדורת אינטרנט
רבי משה מטראני
מרבני צפת במאה ה-16
אתר דעת תשע"ח

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך משה מטראני
עיין גם בספר בית אלוהים