תורת משה לתורה והמראות הצובאות לנביאים


רבי משה אלשיך
מהדורה מעוצבת - דעת תשע"ח

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך אלשיך משה
עיין גם בספר קיצור פירוש אלשיך לתורה