המראות הצובאות לנביאים


רבי משה אלשיך
מהדורה מעוצבת - דעת תשע"ח

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך אלשיך משה
עיין גם בספר קיצור פירוש אלשיך לתורה וכן בספר תורת משה לתורה


תוכן הספר


נביאים ראשונים
יהושע
שופטים
שמואל א'
שמואל ב'
מלכים א'
מלכים ב'

נביאים אחרונים
ישעיהו
ירמיהו

תרי עשר
הושע
יואל
עמוס

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: תנ"ך  קבלה