תורת משה


רבי משה אלשיך
פירוש אלשיך לתורה

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך אלשיך משה
עיין גם בספר קיצור פירוש אלשיך לתורה


תוכן הספר

בראשית
ויקרא

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: תנ"ך  קבלה