שיקול דעת ביחסי הלכה ומדע


עו"ד אברהם וינרוט
הוצאת מחשבות, תל אביב תשנ"ב

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


עיין גם בספר רז י-ה, סוגיות מודרניות בהלכה וכן בספר פמיניזם ויהדות