ראשי תיבות

16,000 ראשי תיבות במקורות היהדות ופירושם
אברהם יצחק שטערן
צילום דפוס אראשטיע, תרפ"ו * * * המתן כדקה לטעינת הקובץ * * * עיין גם בספר "הנוטריקון, הסמנים והכנוים" מאת מאיר היילפרין

Everybody knows ,watch experts will recognize that the zone4youth.co.uk need to tolerate the test of your energy, within both design and style and quality. The replica handbags has higher reselling importance together with its worth hardly ever depreciate so much. This quickly suggests that the replica christian dior watch as an alternative to ticking just about every second, it will likely be transferring speedily in a few fine ticks. I am hoping this replica celine bags obtaining guidebook helpful. All the best ! within your pursuit of an excellent replica handbags .

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות