ספר השטרות


רבי יהודה בר' ברזילי הברצלוני
ברלין 1889

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך יהודה ברצלוני


תוכן הספר

שער
תוכן


ראש דבר, תקציר
אות א
שטר אדרכתא, שטר אשרתא דדייני, שטר אפטרופסתא דיתמי, שטר אביזריא והוא פיסוי, שטר אמנה, שטר אירוסין, שטר אפותיקי

אות ב.
שטרי בירורין, אגרות בקרות, בטול מודעי, מתנת בריא

אותיות ג-ד
ג. גט פיטורין, גט חליצה, גט מיאון, גט שחרור, כתובת גרושה שבויה ואלמנה
ד. שטר דיאתיקי, שטר דמירכסא, פסק דין, שטר על דמיעבד

אותיות ה-ז
ה. שטר הודאה, שטר הרשאה, שטר המחאה, שטר התפסת שטר,
ז. שטר זביני ארעא, שטר זביני ביתא, שטר זביני שטרא, שטר זכותא

אותיות ח-מ
ח. שטר חלוקת שותפים, שטר חלוקת אחים, שטר חלוקת קרקעות.
ט. שטר טירפה.
י. שטר יזפאתה = שטר חוב, שטר כתובת יבמין.
כ. שטר כתובה
ל. שטר מתנה לחוד
מ. שטר מחאה, שטר מודעה, שטר מחילה, אגרות מזון, שטר משכון.

אותיות נ-פ
נ. שטר ניגריא
ס. שטר סלקתא, שטר סימפין (=סינפון)
ע. שטר ערבות, שטר מכירת עבדים
פ. שטר פרוזבול, שטר פסיקתא, שטר פיקדון, שטר פסים, שטר פשרה, שטר פסיקה

אותיות צ-ר
צ. שטר צוואה
ק. שטר קבלנות, שטר קבלת עדות
ר. שטר רגיעה

אות ש
שטר שימוש, שטר שומאדק בלנותא (שומא דקבלנותא), שטר שתלא ושוכר ומקבל וחוכר, שטר שובר

מתנת שכיב מרע
שטר שכירות, שטר שיתוף
שטר שלישות, שטר שומא, שטר שליח לקבלת גט, שטר שליח לקבלת גירושין
אות ת
ת. שטר תמורה, שטר תנאי עבד, שטר תנאי כתובה, שטר הנעשה על הגט בשעת הגירושין

שטרות הזקנים והחכמים
כתב מינוי, כתב עבורי, כתב תקנתא, כתב מסמיך, כתב ענייני, כתב פיתקא, כתב האריה, כתב חזקה, כתב שיריאתא, כתב שליחותא
שטרות לזקנים ולחכמים לרדות בהם:
יפתאק לנואתה, פתחא, שמותא, נידוייא, התרה. שטר השוואה

הערות ונוספות
מילואים למבוא והערות
מפתח העניינים

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: תושב"ע