מגן אבות

מנהגי קהילות פרפיננן ופרובנס
רבי מנחם בן שלמה המאירי
לונדון, תרס"ט 1909

יצא לאור ע"י יצחק הלוי לאסט. נספח: מכתבים והערות

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך מאירי