תעודת מעבר לאפשר סמינרים היסטורים

תעודת הוראה ראשונה

תעודת מוסמך למדעי הרוח


שינוי שם המשפחה מהרשקוביץ לאליצור

למסמכים הבאים