חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שבט לוי

השבט שיצא ממשפחת לוי בן יעקב. השבט הצטיין בעבודת ה' ובנאמנות לו

שבטו של לוי נקרא:
"בני לוי" (שמות ל"ב כ"ז)
"בית לוי"
(שם א' ב)
"מטה לוי" (במדבר א' ס"ט)
"שבט הלוי" (דברים י' ח),
וגם בשם היחס "הלוי", כמו אהרן אחיך הלוי (שמות ד' י"ב).
ראשי אבות "הלוים" (שם ו' כ"ח).

לפי הקבלה שמרו בני לוי בטהרה את אמונת הייחוד וברית המילה במצרים ובמדבר (ספרי במדבר סי' ס"ק).

שבט לוי לא היו משועבד במצרים (במדבר רבה פ"ה א).
מגזע לוי יצא משה אבי הנביאים, ואהרן ובניו כוהנים משרתי ה'. הלויים היו שומרי משמרת הקודש. לשבט לוי לא ניתנה נחלה בארץ ישראל כי ה' הוא נחלתם (יהושע י"ג י"ד), כמו שניבא להם יעקב: אחלקם ביעקב אפיצם בישראל (בראשית מ"ט ז).

מספר הלוויים ועריהם
הלוויים לא נפקדו ככל בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה, אלא מבן חודש ומעלה. מספרם היה שנים ועשרים אלף (במדבר ג' ל"ט). מספר הבכורים מבן חודש ומעלה מבני ישראל היה 22,273, ומספר העודפים על הלויים היה 273. הבכורים אלה נפדו בחמשת שקלים לגולגולת (שם פסוק נ).

מספר הלויים לפי משפחותיהם:
בני גרשון 7500,
בני קהת 8600,
בני מררי 6200,
ס"ה 22300 (במדבר ג)
שלוש מאות עודפים על מספר הכולל של 22.000.

פקודי בני קהת למשפחותם 2750,
בני גרשון למשפחותם 2630,
בני מררי למשפחותם 3200,
בס"ה 8580 (במדבר ד).
נמצא כי בבית אב היה רק ילד אחד או שנים, עם ראש הבית מהמספר הכולל 22.000.

הלוויים, מלבד הכוהנים המשוררים והשוערים ואנשי המשמר בירושלים, היו גרים בערים מיוחדות להם ומגרשים בתחום הערים לבהמתם ורכושם.
הם גרו ב- 6 ערי המקלט, וקבלו עוד 42 ערים בין השבטים.
בס"ה 48 ערים ומגרשיהן (במדבר ל"ה).

בני אהרן לקחו מנחלת מטה יהודה שמעון ובנימין 13 ערים,
ולבני קהת הנותרים ממטות אפרים דן וחצי מנשה 10 ערים,
לבני גרשון ממטות יששכר גד זבולון 12 ערים (יהושע כ"א, דהי"א ו).

הלוויים שלא היו בעבודת המשכן התבוללו בבני ישראל, ולכן נשארו לויים מועטים ביחס למספר הכוהנים. הלוויים שעלו מבבל עם עזרא ונחמיה היו כתובים על ספר דברי הימים עד ימי יוחנן בן אלישיב (נחמיה י"ב כ"ג), היו אלה שומרי משמרת הקודש בירושלים, ולא ישבו עוד בערים מיוחדות בימי הבית השני.
גם בזמן הזה מספר הלוויים קטן ממספר הכוהנים, אף כי הכוהנים הם רק ענף אחד משבט הלוי.

הלוויים במקום הבכורים
הלוויים תפסו את מקום הבכורים בעבודת ה'.
עד שלא הוקם המשכן, היו הבמות מותרות, והעבודה התנהלה על ידי הבכורות, משהוקם המשכן נאסרו הבמות, והעבודה עברה לכוהנים (זבחים קי"ב).
עבודת הבכורים הוחלפה בעבודת הלוויים מפני שחטאו במעשה העגל.
דרשו חז"ל: שבר ה' מטה רשעים אלו הבכורות שהקריבו לעגל תחילה (ירוש' מגילה פ"א א). הבכורות ריחקו עצמם מן הקב"ה לפני העגל, לכך ריחקן הקב"ה: הרי אני מוציא את הבכורות ומכניס את הלוויים (במדבר רבה פ"ד).

בתלמוד
בברכות ובקללות היו שישה שבטים בראש הר גריזים ושישה שבטים בראש הר עיבל. הכוהנים והלוויים והארון עומדים למטה באמצע. הכוהנים מקיפין את הארון, הלוויים את הכוהנים, וכל ישראל מכאן ומכאן (סוטה ל"ב).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
לוי
גד