חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ישיבת מיר

מן הגדולות בישיבות אירופה. פעלה בשנים 1812 ועד 1941 באירופה. שילבה לימוד למדני עם גישת תנועת המוסר. את הגישה החינוכית בישיבה עיצב ר' ירוחם ליבוביץ.

ישיבת מיר נוסדה בשנת 1812. מייסדה היה ר' שמואל טוקאטינסקי, סוחר וגדול בתורה. הוא עמד בראש הישיבה וגם החזיק אותה עם נדבנים נוספים. כשיצא לערים אח רות לרגל עסקיו, עמד בראש הישיבה בנו. כשנפטרו הוא ובנו בשנה אחת, מילא את מקומם הבן הצעיר ר' חיים ליב, שהיה איש נעים הליכות ונודע כגאון בתורה המבטל את הפילפול והולך בדרך הסברות הישרות. לישיבה יצא מוניטין ונתרבו בה התלמידים.

כשנתמנה ר' אליה ברוך, תלמידו של ר' ישראל סלנטר לראש הישיבה, הייתה ישיבת מיר לאחת מישיבות תנועת המוסר. קבוצת תלמידים מישיבת סלבודקה שעברו לישיבת מיר הביאו אתם את הגישה של תנועת המוסר, ושיקעוה בישיבת מיר.

בשנת 1941, לאחר הכיבוש הנאצי, הצליחו רוב תלמידי הישיבה ורבניה לעבור ליפאן, שם שהו בתקופת המלחמה. אחרי המלחמה התפזרו: חלק עבר לארצות הברית, וחלק לארץ ישראל.


תיאור מפורט של ישיבת מיר, ראה במאמר הבא:
הרב יוסף אפשתיין, ישיבת מיר.

מקור הערך: הרב יוסף אפשתיין, ישיבת מיר. בתוך: מוסדות תורה באירופה בבניינם ובחורבנם בעריכת שמואל ק. מירסקי.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן

נושאים קרובים באתר דעת
ישיבה
ישיבות