חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

רעיא מהימנא (=הרועה נאמן)

ספר מיוחס לר"ש בן יוחאי על סדר תרי"ג מצות. שרש כל מצווה מרומז בשם הוייה.

רעיא מהימנא - ספר מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי בסדר תרי"ג מצוות. שורש כל מצווה מרומז בשם הוייה.
בכתב יד פאריס נחלק לשערים ולסימנים, והמדפיסים גרעוהו ונתחוהו לפי סדר הפרשיות אשר לא כדת. נדפס קצת ממנו בספר הזהר, וכל מאמר מתחיל "אמר רעיא מהימנא".
בספר חסד לאברהם (עין יעקב נהר ל"ב) כתב דרשב"י ע"ה נכנס לעולם הנפשות אל הזכוך ההוא בחסידותו, ושם עסק בתורה עם נפש רעיא מהימנא (הוא משה רבנו ע"ה), וחיבר שם ספר רעיא מהימנא לצורך הדור כנזכר בתיקונים.
הספר רעיא מהימנא חשוב כמו הזהר בעצמו. ור"י לוריא כתב עליו ביאור, וכן הגר"א.

טקסטים מתוך ה"רעיא מהימנא":

מהדורה חדשה של הספר: ספר רעיא מהימנא: מכיל טעמים על פי סוד על כמה וכמה מצות עשה ומצות לא תעשה מה שגילה משה רבינו להתנא שמעון בן יוחאי, עם ביאור בשם "נתיבות יאיר". עם ציוני מראי מקומות. חובר ע"י הרב משה יאיר ווינשטאק, ירושלים, מכון להוצאת כתבי הגרמ"י וויינשטאק, תשמ"ט. ‬

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן