חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

טורנוסרופוס

פקיד רומי ביהודה בזמן מלחמת בר כוכבא. היה אכזרי לישראל.

טורנוסרופוס - מפקד רומי ביהודה. היה אכזרי לישראל בזמן החורבן במלחמת בר כוכבא (ע"ע), תחת ממשלת אדרינוס (ע"ע). שמו היה טיניוס (Tineius, Tinnius), ורופוס (Rufus) הוא תואר לשר צבא, גם בירושלמי נזכר שמו טונוס טרופוס (תענית פ"ד) וצ"ל טינוסרופוס. חז"ל הסבו שמו טורנוס על שם אכזריותו, וקללו את זכרו בשם "שחיק עצמות" (שם). טורנוסרופוס חרש את מקום ההיכל (תענית כ"ט.), וביזה את הקודש. הוא התווכח הרבה עם רבי עקיבא ולבסוף דן אותו להריגה (קהלת רבה פ"ג יז). יש הגדות רבות על ווכוחיו עם רבי עקיבא, ובפרט בענייני שבת ומילה שגזרו עליהם הרומיים.
פעם אחת ששאלו מה יום מיומים (במה נשתנה יום השבת מימות החול)? והשיבו רבי עקיבא: מה גבר בגוברין (במה זכית לגדולה יותר משאר אנשים)?

חזר ושאל: אם הקב"ה מכבד את השבת, אל ישיב רוחות ואל יוריד גשמים ואל יצמיח עשבים ביום השבת? (ב"ר פי"א ותנחומא תשא ל"ג).

שאל: אם הקב"ה חפץ במילה, למה אין הולד נולד מהול? וכו' (תנחומא תזריע ג').
אמנם במידה שהיה טורנוסרופוס רשע ואכזר הייתה אשתו, שנקראת גם כן בתואר "רופינא" טובת לב ומלאה חמלה על היהודים והייתה נוטה להקל את עולם הקשה. פעם אחת נתקשטה והלכה אצל רבי עקיבא וכשראה אותה רקק, בכה ושחק, רקק על שבאה מטיפה סרוחה בכה על האי שופרא דבלי בארעא, ושחק שעתידה להתגייר, והלכה ונתגיירה ונישאה לו (נדרים נ ע"ב. רש"י ור"ן שם).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל


הערות לערך:
שם המעיר: משה פרץ
הערה: בפי' המיוחס לרש"י על נדרים (דף נ ע"ב) כתב שאשתו של טורנוסרופוס נישאת לר"ע לאחר מיתת טורנוסרופוס, ולפי"ז לא יכול להיות שטורנוסרופוס הרג את ר"ע.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן