חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חיים בן עטר

רבי חיים בן עטר, מחבר הספר "אור החיים" לתורה. 1696 - 1743.

יסד בירושלים (1742) ישיבה, ושם חיבר את ספרו "ראשון לציון". בירושלם יצא לרבי חיים בן עטר שם בין הלמדנים והחסידים, ואף ברוסיה ובפולין העריצוהו. חיבר ספרים אחדים ובעיקר מפורסם חיבורו לתורה "אור החיים".

ר' חיים בן עטר - אור החיים - נולד בעיר סאלי בשנת 1696, ומת בירושלם ט"ו תמוז תק"ג
(1743). זקנו, ר"ח בן עטר, היה מרביץ תורה בעיר סאלי בביהכ"נ הידוע בשם "ביהכ"נ בן עטר", ושקידתו בתורה הייתה רבה עד כי גם בלילי תמוז עסק בה רוב הלילה. היה עשיר, החזיק ביד ת"ח רבים, והאריך ימים יותר ממאה שנים. מת בשנת 1721.

נכדו ר' חיים היה תלמידו, והתנהג כמותו בענוה, בשקידה בתורה, בחסידות ובסגופים. לפעמים התענה שניים או שלשה ימים רצופים. אשתו הראשונה, פצוינייא, הייתה בת דוד של הנגיד משה בן עטר בסאלי, והייתה מתעטפת בטלית ולובשת תפילין.

בפירושיו כלל לעתים רעיונות פילוסופיים. לא נמנע מלהתווכח עם רבנים גדולים שקדמוהו. השתמש בביטויים כמו "אחמו לן מן שמיא" "רוה הקודש הופיעה בבית מדרשנו". כן כתב בספרו על כל מי שישיג על דבריו, לעוקצו בעקיצת נח"ש. רצה להחמיר במנהגים אחדים שנהגו בני ארצו להקל בהם.

בסאלי וביתר ערי מרוקו לא היה לרבי חיים בן עטר השפעה רבה, מפני שהיה בסכסוך תמידי עם אחדים מנכבדי העיר, סכסוכים שהסבו לו צרות, ובגללם נאסר כמה פעמים, עד כי נשלו ממנו את הונו. ולכן היה מורחק ומתבודד מחוג גדולי הקהילה וחכמי העיר.

לפני שנת 1740 נאלץ רבי חיים בן עטר לצאת מארצו בגלל רדיפות שנרדף, ובדרכו שהה בערים שונות וביחוד בליוורנו. שם מצא תומכים ומעריצים מעשירי העיר, ובעזרתם הדפיס כמה מספריו, הם סייעו בידו להקים את ישיבת כנסת ישראל בירושלים.
בבוא רבי חיים בן עטר לירושלים (1742) יסד ישיבה שבה למדו לפניו אחד עשר חכמים עם ארבעה בחורים, ושם חיבר את ספרו "ראשון לציון".

בירושלים יצא לרבי חיים בן עטר שם גדול בין התלמודיים והחסידים, ואף ברוסיה ובפולין העריצו את שמו. החסידים קוראים לו "האור החיים הקדוש".

לא ארכו ימיו, והוא מת בירושלם, במוצאי שבת ט"ו בתמוז שנת תק"ג והוא בן 47 שנה בלבד, פחות משנה לאחר עלייתו לירושלים.נקבר בשיפולי הר הזיתים יחד עם שתי נשיו, והישיבה שלו עברה לעדת האשכנזים בירושלם.

אחד מתלמידיו היה הרב חיד"א.

ספריו שנדפסו:
פרטים על ספריו בקטלוג הספרייה הלאומית:
א) חפץ ה' (אמשטרדם 1732),
ב) פרי תואר, חידושים על ש"ע יו"ד ע"ד הפרי חדש (שם 1742),
ג) אור החיים עה"ת (ויניציא 1742),
ד) ראשון לציון חידושים על גפ"ת ולשונות הרמב"ם, על חמש מגילות, נביאים ראשונים ואחרונים ומשלי (קושטא 1755 ועוד).

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
אור החיים, הפירוש לתורה של רבי חיים בן עטר, מאת ד"ר חיים בן טוב

הרחבה מתוך הספר "דור דעה" מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר, ניו יורק תשי"ב


מקור הערך: על פי אוצר ישראל לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןספרים בטקסט מלא
חיים בן עטר