חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שמואל די מדינה, מהרשד"ם

מחכמי שאלוניקי במאה ה - 16

ר' שמואל די מדינה - המרשד"ם- נולד בשאלוניקי, למד בישיבה של ר' יוסף טאיטאצק. הצטיין בתלמודו, וכבן 25 היה רב נודע בעיר. עמד בראש קהל, בראש ישיבה ובראש בי"ד. היה איש תקיף אבל הטיל מרותו בכוח אישיותו, על בעלי הדין. רבים מאוד הוקירוהו וסמכו על הכרעותיו ובאו להתדיין לפניו. בזמנו הייתה שאלוניקי במלוא הדרה. עמד בקשרי מו"מ עם כל גדולי הדור שחיו בזמנו, עם הרדב"ז, ר' בצלאל אשכנזי במצרים, עם ר' יוסף קארו בצפת, ועם ריב"ל.

בישיבתו קבע שיטת לימוד ייחודית. עודד את תלמידיו לביקורת. תלמידיו ישבו גם בבית הדין, וכל דין נידון גם לפניהם. היה איש הלכה מובהק ולא עסק בקבלה ובפילוסופיה כרבנים אחרים בשאלוניקי. פסקיו של הרשד"ם נגעו לכל שטחי החיים הכלכליים שנתעוררו בשאלוניקי.
בעקבות הגירושים נוצרו בין המגורשים בעיות סבוכות של רכוש, של ירושה. וכן נתעוררו בעיר בעיות של חזקות, של מחירים בחצרות ובתים, גביית חובות וכיו"ב. הרבה עניינים הוסדרו בשאלוניקי ע"י הסכמות ותקנות.

הרשד"ם דן פעמים רבות בבעיות פרשנות של ההסכמות. ומשו"ת הרשד"ם עולות דרכי הפרשנות בהסכמות ותקנות, דבר שיש בו חשיבות בסיסית לגבי עצם המשפט ודרכי פסיקה הלכתית.
לתשובותיו שנדפסו ע"י בנו בשלושה חלקים הייתה תפוצה גדולה בין הדיינים, דייני הקהילות ראו
בתשובותיו אבן יסוד לדרכי ההכרעות בבית הדין. במשך דורות עד לזמננו נהגו דייני שאלוניקי לצטט מפסקיו. כמה מתלמידיו בישיבה היו מגדולי הדור שאחריו. ביניהם ר' אברהם די בוטון בעל לחם משנה. חכמים רבים היו בדורו של המהרשד"ם בשאלוניקי, מהם שלא שימשו בבתי הדין ובתי המדרש, אלא היו סוחרים, רופאים, אנשי מדע, וכיו"ב. אך גם רבים הרבנים, הדיינים, ראשי ישיבות ומרביצי תורה. המהרשד"ם היה משכמו ומעלה מכולם.

מקור הערך: מעובד לפי "גדולי האחרונים" מאת נח עמינח ויוסף ניצן


הערות לערך:
שם המעיר: שמואל מרצבך
הערה: כמו"כ היה תלמיד של המהרלב"ח. כך עולה מתשובתו באורח חיים סי' ג' שבה הוא קורא לר' לוי בן חביב מי-ם (המפורסם בשל פולמוס הסמיכה) "מורי". בתשובה זו הוא חולק על פירושו של המהרלב"ח בשו"ת סי כא לדברי הרמב"ם שבת ט,ד ומציע פירוש אחר.
מקור ההערה: לימוד בשו"ת מהרשד"ם


שם המעיר: מרב
הערה: רציתי לשאול האם ידוע לכותב מה מקור שם המשפחה 'מדינה'? האם הוא מיוון במקור? שמעתי פעם שהוא מגיע מספרד, ויהודי משפחת מדינה גורשו בגירוש ספרד והתפזרו לארצות שונות בעיקר בצפון אפריקה ומעט בתימן. האמנם?


שם המעיר: מאור דה-מדינה
הערה: שם המשפחה, אגב, מגיע ממקורה של המשפחה, 'מדינה דל-קמפו' בספרד. ידוע במשפחה ואף נחקר, נבדק ונמצא שמשפחת דה-מדינה הייתה משפחה עשירה של צורפים, רבנים וסופרי סת"ם בעיר לפני גירוש ספרד.
מקור ההערה: ידע אישי, כתבים שנשארו במשפחה.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן