חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

פלאגי חיים

מחכמי איזמיר במאה ה - 18-19 [1869-1788]

רבי חיים פלאג'י - נולד באיזמיר והתחנך בה. בעת לימודיו ניכרה בו תשוקה לספרים ולכתיבה ספרותית. בזמנו חדרו לאיזמיר רעיונות וזרמים של השכלה ומדע, אך ר' חיים פלאג'י חשש מפני שינויים בחיים היהודיים. לפיכך פרנסי קהל איזמיר הצרו את צעדיו, במשך הזמן נתעוררה מחלוקת חריפה בין ר' חיים פלאג'י ומועצת הקהל, עד שנזקקו להתערבות השליטים מקושטא, ששלחו שליח מיוחד להכריע במחלוקת.ר' חיים פלאג'י הוכר כגדול בתורה ועמד בראש בי"ד באיזמיר שמנה 45 רבנים. ר' חיים פלאג'י חיבר כשבעים ספרים, נחשב מגדולי החכמים הספרדיים בדורות האחרונים. בין ספריו הנודעים ספר "שו"ת נשמת כל חי" וספר "שו"ת חקקי לב". כשתי עשרות מספריו שנותרו בכתב יד נשרפו ואבדו. ספרו "רחמים חיים", על הרשב"א, נתפשט בישיבות ליטאיות ונדפס גם בש"ס וילנא.

הוספה לערך:
נולד ונפטר באיזמיר.
נקרא ע"ש סבו - הרב חיים פלאג'י הראשון. כבר בילדותו עסק בתיקוני תשובה, סיגופים ותעניות.

רבו המובהק היה הרב יצחק גאטניו - מחבר בית יצחק על הרמב"ם ובעיקר למד מסבו - הרב יוסף רפאל חזן. נשא לאישה את אסתר'ולה בת ר' יצחק רבי, בן אחיו של ר' יעקב רבי מחזיק הישיבה בה למד.

בתקע"ג= 1813 קיבל מסבו - חק"ל, את התואר - החכם השלם. באותה שנה נפטר סבו מצד אביו הרב חיים פלאג'י והוא ספד עליו מספד גדול. בשנה שלאחריה - תקע"ד מתה אימו והוא מספידה בחיבוריו כמה פעמים.
סרב לקבל מינוי כלשהו עד לפטירת אביו בתקפ"ח= 1828, ובגיל 40 מונה לדיין, שופט ומורה צדק וראש ישיבתו - בית יעקב- בעירו - איזמיר. ב-תקצ"ז מונה לאב"ד ומרביץ תורה.

בתקצ"ח מתה אשתו הראשונה עמה חי 30 שנה, דבר שפגע בו קשות והכביד עליו. הוא מספידה ימים רבים ומספר בשבחה בהקדמה לספריו מאותם ימים. כעבור 3 שנים התנחם ונושא אישה שנייה - וידה נהמא בתו של ר' אברהם בן עזרא מרבני איזמיר.

ב-י"ד אלול תרט"ו= 1855 מונה לרבה הכולל של איזמיר, שנה מאוחר יותר מונה גם לחכם באשי - רישמית.
ב- תרכ"א = 1861 מתה אשתו השנייה. כעבור כמה חודשים קיבל "נישאן" מהשולטן עבדול מג'יד - לשפיטה וענישה מחוק המדינה.

מגיל 16 ועד יומו האחרון כתב את ספריו למד תורה והנהיג את קהילתו. חיבר 72= ע"ב ספרים תורניים בכל מקצועות ההלכה שהודפסו, ועוד 54 שנשרפו ככתבי יד בשנת - תר"א= 1841 (14 ניצלו). בנו אפ"י רשם מתוך זכרונו העצום של אביו רבים מספריו שנשרפו.

ספריו מקיפים כמעט את כל הספרות התורנית- 24 בהלכה, 15 על מדרשים ודרושים, 9 בענייני תפילה, 9 בחידושי הש"ס בבלי וירושלמי, 7 בפרשנות התנ"ך, 3 ספרי מוסר, ועוד 5 בנושאים שונים.

מחיבוריו:
בית אבות, לב חיים, שו"ת הרשב"א, סמיכה לחיים, נשמת כל חי, תוכחת חיים, חקקי לב, עתרת החיים, נפש החיים, חיים תחילה, ועוד - ועוד.

בברכה
יוסי שא-נס
מעלה אדומים


מקור הערך: מעובד לפי "גדולי האחרונים" מאת נח עמינח ויוסף ניצן


הערות לערך:
שם המעיר:
הערה: השם המדויק : פלצ'י חיים ולא פלגי חיים


שם המעיר: שמעון גווירץ
הערה: על קברו כתוב במפורש "חיים פאלאגי"
מקור ההערה: תמונת הקבר אותה שפצה אגודת אהלי צדיקים
לעיון נוסף: אהלי צדיקים


שם המעיר:
הערה: ידוע בשמו הרבני - ה ח ב י ף - שהם ראשי התיבות של שמו, הרב חיים בן יעקב פאלאגי..


שם המעיר: יעקב פלצ'י
הערה: אכן על המצבה של הרב כתוב פאלאג'י וכך הרב היה חותם על ספריו. בעברית בימינו אנחנו קוראים את "פלג'י" כ-palaggi. והשם המשפחה של הרב נקרא כך:
Palachi. בספריו הרב כותב את הצליל ch באות ג'. לדוגמא:
ג'אי = chay (תה בתורכית) ולא צ'אי כמו שהיינו כותבים היום.
לסיכום, אם אנחנו רוצים לדייק באיך שהרב היה כותב את השם, צריך לכתוב פאלאג'י, ואם רוצים לדייק באיך שהשם נקרא, צריך לכתוב פלצ'י.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן