חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

גרשון אשכנזי

מרבני מיץ במאה ה- 17 [1615 - 1693]

גרשון אשכנזי - היה תלמידם של ר' יואל סירקיס [הב"חן ושל ר' יהושע חריף [בעל מגיני שלמה] ור' מנחם מנדל [בעל צמח צדק] חותנו. בגיל צעיר היה דיין בקראקא. היה רבה של ניקלשבורג ואח"כ של וינה עד לגירוש היהודים מן העיר. אז נתקבל לרב במיץ. היה חריף ונודע כאחד מגדולי הדור. רבני הדור פנו אליו בשאלות, תשובותיו נדפסו בספר שו"ת עבודת הגרשוני. כן כתב "חידושי הגרשוני" ופירוש על התורה "תפארת הגרשוני". עמד בקשר שו"ת עם גדולי הדור בפולין ר' אפרים הכהן מווילנא, בעל שו"ת "שער אפרים". ועם ר' שבתי הכהן, בעל ה"שפתי כהן". תלמידים מצטיינים מקהילות רחוקות נמשכו אל ישיבתו במיץ.

מקור הערך: מעובד לפי "גדולי האחרונים" מאת נח עמינח ויוסף ניצן


הערות לערך:
שם המעיר: שמאי ברקו
הערה: כמדומני שהיה מחותנו של הש"ך.
עיין יורה דעה סימן ק"י סעיף ה', בנקודות הכסף על הט"ז ס"ק ה'. שהביא בשם "מחותני הגאון מהר"ר גרשון נר"ו" והדברים נמצאים בחידושי הגרשוני בגליון השו"ע.
הש"ך מצטט אותו גם בסימן צ"ח ס"ק ב': "ומחותני האלוף המרומם מהרר"ר גרשון נר"ו הקשה..."
מקור ההערה: ידע אישי


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן