חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ישראל בעל שם טוב

מייסד החסידות 1698 - 1760

רבי ישראל בעל שם טוב נולד לאביו ר' אליעזר בי"ח אלול בשנת תנ"ח (1698), בעיר אקופ, בפודוליה. חיי נעוריו עטופים סוד, ואין בידינו נתונים ביוגרפיים מוסמכים. לפי האגדה נטה בימי ילדותו להתבודדות, והיה מתייחד בשדות וביערות. שנים רבות שימש שומר בית-המדרש ועוזר למלמד דרדקי. בהיותו כבן עשרים נשא אישה, את אחותו של רבי אברהם גרשון מקוטוב. למד תורה בסתר, וקנה לעצמו ידיעות רבות בנגלה ובנסתר. עד "התגלותו" התאמץ להסתיר את ידיעותיו ולהסוות את הליכותיו.

זמן מה היה סובב בערי פודוליה, ווהלין וגליציה ובכפריהן, והיה מרפא חולים ועוזר לנזקקים לו בתפילות ובקמיעות, מה שפרסם את שמו לתהילה, בייחוד בין המוני העם. בשנת ת"ק בערך השתקע במיז'בוז', בה קבע את בית-מדרשו. אליו נהרו מעריציו הרבים מקרוב ומרחוק, ובה ייסד יחד עם תלמידיו הגדולים את תנועת החסידות, שעיקרי רעיונותיה ודרכיה נקבעו על ידו. עם פטירתו כבר הגיע מספר החסידים לעשרת אלפים בערך.

הבעש"ט לא חיבר ספרים. משנתו ידועה לנו מתוך ספרי תלמידיו ותלמידי-תלמידיו, בייחוד מתוך ספריו של רבי יעקב יוסף מפולנאה ונכדו בעל ה"דגל מחנה אפרים".

דברי תורתו לוקטו בכמה ספרי לקט, וכונסו בשלמותם מתוך כל מקורותיהם מסודרים לפי ענייניהם בספר גדול, בן שני כרכים "ספר בעל שם טוב" (לודז תרצ"ח) מאת שמעון מנחם מנדיל, שו"ב מגאווארטשאוו.
טקסט מלא של הספר "שבחי הבעש"ט"

גם "צוואת הריב"ש" לא נכתבה בידי עצמו.
מכתביו הרבים, שנדפסו בקבצים ובעיתונים, לא הוכחו כאוטנתיים.
שלו היא כנראה רק האיגרת לגיסו, שנדפסה בסוף הספר "בן פורת יוסף".

הבעש"ט נפטר במיז'בוז' ביום ו' סיוון תק"כ (1760) והניח אחריו בן יחיד, ר' צבי (שלדברי הבעש"ט נולד עפ"י הדבור) ובת אדל (ראשי-תיבות: אש דת למו).

הרחבה מתוך הספר "דור דעה" מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר, ניו יורק תשי"ב


מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות, תש"ז


הערות לערך:
שם המעיר: יעל כהן
הערה: שהבעל שם טוב התייתם מהוריו בגיל צעיר וקראו לו רבי ישראל ושהבעל שם טוב נולד בעיירה אוקופי שבאוקראיינה.ושהיו לו 2בנים רבי משה חיים אפרים ובתו אדל ואחד הילדים של הבת שלו אז הבן שלה הוא רבי נחמן מברסלב.
מקור ההערה: מתוך ויקפדיה


שם המעיר: אפרת
הערה: הבעל שם טוב נולד ביום ח"י באלול התנ"ח (1689) , התגלה בשנת התצ"ד (1734) ונפטר מן העולם בחד השבועות התק"כ (1760).
מקור ההערה: ספרו "הבעל שם טוב"


שם המעיר: לירון
הערה: ליעל...
לבעל שם טוב היו בת -אדל ובן ר' צבי כמו שכתוב פה
ולאדל היו 2 בנים ר' ברוך ור' משה חיים אפריים ובת פייגא ולה יש את הבן ר' נחמן מברסלב


שם המעיר: אליאב
הערה: הבעש"ט הקדוש נולד בח"י אלול בשנת ת"נ (1690)
מקור הידיעה הוא מהרב דניאל דב סטבסקי הכהן
שמתעסק הרבה מאוד בבעש"ט הקדוש ובתורתו.


שם המעיר: יוחנן
הערה: כולם יודעים מתי הוא נולד...

יש חלוקי דעות אודות תאריך לידתו. ההשערות נעות בין השנים תמ"ד-תנ"ח.

בקרוב, הולך לצאת לאור עולם ספר, שסייעתי בעריכתו, ובו יהיו מחקרים על גבי מחקרים, בכל תולדותיו של הבעש"ט.

מקור ההערה: ידע אישי ומחקר


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
ר' יעקב יוסף מפולנאה
ר' אברהם ר' גרשון מקוטוב
ר' יעקב יוסף מפולנאה
דב בר המגיד ממזריטש
יהודה ליב, המוכיח מפולנאה
פנחס שפירא מקוריץ
מאיר מרגליות
משה חיים אפרים מסירלקוב
ברוך ממזבוז'


נושאים קרובים באתר דעת
בעל שם טוב


ספרים בטקסט מלא
צוואת הריב"ש