חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אשר בן יחיאל (הרא"ש)

תולדות חייו ויצירתו של רבו אשר בן יחיאל, הרא"ש, אביו של רבי יעקב בעל ה"טורים"

רבנו אשר בן יחיאל נולד באשכנז, סמוך לשנת 1250.
היה תלמידו של מהר"ם מרוטנבורג. עבר לספרד, ונתמנה לראש בית הדין בטולידו. בבואו לספרד מצא כי נתמעטו שם לומדי התלמוד, כיוון שרוב לימודם היה בהלכות הרי"ף. הרא"ש הנהיג בישיבתו את לימוד הגמרא על פי שיטת רבותיו, בעלי התוספות. הוא התנגד לפסק הלכה שאינו מבוסס על התלמוד, והשמיע דברים קשים נגד דייני ספרד שנהגו לפסוק הלכה מתוך ספרו של הרמב"ם. "טועים כל המורים הוראות מתוך דברי הרמב"ם ז"ל, ואינם בקיאים בגמרא לידע מהיכן הוציא דבריו. טועין הם להתיר האסור ולאסור המותר, כי לא עשה כשאר המחברים שהביאו ראיות לדבריהם, והראו על המקומות היכן דבריהם בגמרא. ומתוך זה יכול לעמוד על העיקר ועל האמת. אבל הוא (הרמב"ם) כתב ספרו כמתנבא מפי הגבורה, בלא טעם ובלא ראייה, וכל הקורא בו סבור שמבין בו, ואינו כן. שאם אינו בקי בגמרא אין מבין דבר לאשורו ולאמיתו, וייכשל בדין ובהוראה. לכך לא יסמוך אדם על קריאתו בספרו לדון ולהורות, אם לא שימצא ראיה בגמרא".

ספרו הגדול והעיקרי של הרא"ש הוא "פסקי הרא"ש". הספר מסודר כסדר מסכתות התלמוד הבבלי, כסדר ספרו של הרי"ף. הרא"ש, כמו הרי"ף, כלל בספרו רק את ההלכות הנוהגות בזמן הזה, ולא הביא כרמב"ם את ההלכות שינהגו עת יבנה בית המקדש בשלישית. בספרו מסר הרא"ש סיכום מוסמך של כל הלכה מתוך בירור יסודי של דעות הראשונים, חכמי צרפת ואשכנז וחכמי ספרד, ומתוך הכרעה עצמאית בכל הדינים השנויים במחלוקת. ספרו של הרא"ש כולל את "פסקי הרי"ף" ועליו תוספת של "חכמים הנזכרים בעלי התוספות ושאר חכמים גדולים, מלבד מה שנתחכם משלו בפלפולו ושכלו הזך והישר" (מהקדמת ר' יום טוב הלר לפירושו "מעדני יום טוב" על הרא"ש).

בפסקיו לסוגיות מביא הרא"ש לפעמים את לשון הרי"ף בהעתקה כמעט מלאה.

הרא"ש חיבר את הספר "הנהגות הראש" שנקרא גם "אורחות חיים", והוא ספר מוסר המכוון את האדם להנהגות טובות.
לעיון בספר לחץ כאן:

דוגמה לתשובה שהשיב לשואליו:
על דינן של נשים שהמירו דתן בכפייה

בנו של הרא"ש, רבי יעקב ("בעל הטורים"), הכין קיצור מהלכות הרא"ש בשם "ספר הרמזים" או "רמזי אשר"י" (נדפסו בהוצאות התלמוד בשם "קיצור פסקי הרא"ש").

פסקי הרא"ש נדפסים בהוצאות השלמות של הש"ס לאחר דברי הגמרא.

מקור הערך: איזנברג-דומוביץ


הערות לערך:
שם המעיר: יודה לוי
הערה: תאריך פטירתו ט' חשוון ה' פח


שם המעיר: מתי פרידמן
הערה: דרכו להעתיק תחילה דברי הרי"ף אף אם לא מביאם להלכה (ש"ך חו"מ, ס"ה, לג/לו,‏
נוב"י,, מהדו"ת, יו"ד, ס) וי"א שכתב תחילה חיבורו סביב לרי"ף (ש"ך, תקפו כהן, ‏מו/חת"ס, אה"ע, א, סימן מד ד:ה הרי"ף)‏

מקור ההערה: המקורות המובאים, הקדמה של עוז והדר לש"ס


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
אלפסי יצחק (ר' יצחק אלפסי, רי"ף)