חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אצילות

שפע והשפעה. מושג בחכמת הקבלה.

מהנקודה הראשונה שהיא האין סוף ונקראת כתר, נאצל עולם האצילות שהיא חכמה, וממנה נשתלשל עולם הבריאה = בינה. מבינה נשתלשלו שש קצוות: חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד, והוא עולם היצירה או עולם הנפש הטבעית. ממנו נשתלשלה מלכות, והיא יסוד או עולם העשייה, או עולם החומרי. כל אחד מארבעת העולמות האלה מסודר בעשר ספירות.

אצילות - שפע והשפעה. מושג בחכמת הקבלה, שמובנו כמו "ויאצל מן הרוח". והוא העגול הראשון של העולם הרוחני שיש היכולת לאדם להשיגו בשכלו, ומעליו האין סוף הכולל אלפי אלפים ורבבות עולמים כמוסים שלא ישיגם רוח האדם. אצילות היא אחת מארבעת המדרגות של התגלות העולם מלמעלה למטה ע"י סוד הצמצום: אבי"ע=אצילות בריאה יצירה עשייה.

אצילות היא כשלהבת הקשורה בגחלת עם אור אין סוף, וכמו מדליק מנר לנר, וכמתואר בזוהר (יתרו פ"ו:), "כבצינא דא דנהרין מיניה כמה בוצינין", שנאצל ונשפע מהכח הראשון, מעצם ה'. דעה זו, שכל מעשה אלוהים ופעולותיו הם בדרך אצילות והשפעה ממנו ומעצמותו כמדליק נר מנר, נתקבלה ליסוד בחכמת הקבלה.
עליה רמז אבן גבירול בשירו כתר מלכות: "אתה חכם ומחכמתך אצלת חפץ מזומן כפועל ואומן": חפץ מזומן - הספירות הנקראות רצוניים, והם מזומנים בעצמות האלהות (שפע טל, שער ו' פ"א), כי אין להם מציאות בפועל מחוץ לאלהים, רק מצד התגלותו ברבוי השתלשלות המדרגות מאצילות עד עשייה, הנראה לנו בכוח המוחש. ת"ל הר"י אבן לטיף:
"כל הנמצאים מושפעים ונמצאים ממנו על דרך אצילות והשתלשלות ואין דבר חוץ ממנו כחיוב האור מהשמש ואין האור זולתי השמש" (גנזי המלך, דף י"ג).
מהנקודה הראשונה, שהיא האין סוף, ונקראת כתר, נאצל עולם האצילות שהיא חכמה, וממנה נשתלשל עולם הבריאה = בינה. שלוש אלה: כח"ב הם עולם המחשבה והמושכל. מבינה נשתלשלו שש קצוות: חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד, והוא עולם היצירה או עולם הנפש הטבעית. ממנו נשתלשלה מלכות והוא יסוד או עולם העשייה או עולם החומרי. כל אחד מארבעה עולמות אלה כלול ומסודר בעשר ספירות (ע"ע).

מקור הערך: מעובד על פי אוצר ישראל לי"ד אייזנשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: אוחנה יצחק.
הערה: כל הספירות הן בעולם האצילות. מספירת מלכות שהיא התחתונה נאצלה הבריאה ומבריאה ירדה עשר מדריגות ונאצלה יצירה ושוב עשר מדרגות ונאצלה עשיה...
באצילות הכל מאוחד, הפירוד מתחיל בעולם הבריאה לכן לא יתכן שבריאה שווה בינה.מפני שבינה נאצלה מן החכמה. והן בכלל הספירות.
וכל הספירות הן עשר שהם אחד ואחד שהוא עשר והבן זה היטב.
יצחק.
מקור ההערה: הספר שפע טל של ר' שעפטל הורוביץ. פתח אליהו גם...


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן