חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שמות רבה

מדרש אגדה לספר שמות

מדרש שמות רבה מאוחר כחמש מאות שנה מבראשית רבה. יש בו 52 פרשיות, והוא כנראה מלוקט ממדרשים שונים, כי אין בו סדר מאורגן.
פרשיות א-ט"ו הן פירוש על הפסוקים בספר שמות, ובדרך אגב דרשות קטנות על פסוקים אחרים בתנ"ך.
פרשה ח' היא ממדרש תנחומא.
בפרשיות אלה יש פתיחה לכל הסדרים, ונוסח הפתיחה היא "הא הוא דכתיב". (מלבד לסדר "עוד נגע אחד אביא").
מפרשה טו ואילך יש דרשות לפסוק הראשון שבכל סדר, רובן לקוחות ממדרש תנחומא, חוץ מפרשיות טו-כ ופרשה ל' שרובן ממדרשים אחרים.
כמה דרשות קוצרו על ידי מעתיקים, כי סמכו על ידיעת המקור – תנומא או פסיקתא.
יש השערה ששמות רבה עד פרשה יב,א שייך למכילתא, המתחילה באותו פרק ב"החודש הזה לכם".

מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
מדרש – רשימת מדרשים