חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שבתאי

אחד מכוכבי הלכת.

שבתאי - אחד מכוכבי הלכת. הוא מכונה אצל האסטרונומים Saturnos, מפני שיחסו לו שלטון על היום השביעי בשבוע. לדעת הרמב"ם נקרא כן, לפי שתנועתו כבדה והוא נראה כשובת ונח יותר מכל שבעה כוכבי לכת (הלכות יסודי התורה).

האצטגנינים בעמנו אמרו על שבתאי שהוא מושל ביחוד על בני ישראל, וכי מיכאל שר ישראל הנזכר בספר דניאל הוא שבתאי.
ר' יוסף ן' ויקאר כתב כי מחלק שבתאי הנפש המדברת והמחשבה והתבונה.
ראב"ע בספרו 'ראשית חכמה' כתב, כי שבתאי ממונה על היהודים מפני שהם שומרים את יום השבת שהוא בחלק שבתאי.
אבל בימים קדמונים נחשב שבתאי לאליל העמים, והיונים אמרו עליו שהוא מחריב עולמות ואוכל את ילדיו. נראה כי בני ישראל שלמדו מחוקי הגוים עבדו ג"כ לאליל שבתאי, והנביא מוכיחם "ונשאתם את מכות מלככם ואת כיון צלמיכם" (עמוס ה' כ"ו) - והוא הכוכב שבתאי שנקרא אצל הערביים והאשורים והפרסים כון (Kevan).

מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן