חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אושפיזין

נשמות שבעה אבות הבאים להתארח בסוכה בימי חג הסוכות. (אושפיז - אורח)

אורחים, והם נשמות שבעה אבות: אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרן ודוד, אשר לפי בעלי הקבלה באים בימי חג הסוכות לבקר כל איש חסיד וצדיק בסוכתו, כל אחד ביום אחד מימי סוכות. וכדי לזכות לראות בהוד זיו אושפיזין הרוחניים, מצווה להזמין שבעה אורחים (אושפיזין) גשמיים, והם עניים מהוגנים בני תורה, לסמוך על שלחנו איש אחד בכל יום מימי החג.
המנהג הזה לקוח מהזהר (אמור ק"ג- ק"ד).

סדר האושפיזין
האר"י ז"ל הסדיר האושפיזין: אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן, יוסף דוד, לפי חשיבותם: אך המנהג הנהוג הוא לסדרם כסדר תולדותיו: אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרן ודוד.

הערת שייקה מגידו: סדר האושפיזין הקבלי אינו לפי חשיבות האורח, אלא לפי סדר המידות המשוייכות (ספירות):
אברהם - חסד, יצחק - גבורה, יעקב - תפארת, משה - נצח, אהרן - הוד, יוסף - יסוד, דוד - מלכות
שלושת האבות משוייכים בהרבה מקומות לשלוש המידות הראשונות (ניתן לראות בסידורים של עדות המזרח מה צריך לכוון בברכת מגן אבות על כל אחד מאבותינו)
משה נצח ואהרן הוד, יוסף שייך למידת היסוד שהיא קשורה בקשר עמוק לשמירת הברית - שבזכותה הוא קרוי אף יוסף הצדיק (ב"פתח אליהו" - "יסוד - אות ברית קודש") ודוד הוא כמובן מספירת המלכות. [על פי בן איש חי].

בכניסה לסוכה אומר:
"עולו אושפיזין עלאין קדישין, עולו אבהם עלאין קדישין, למיתב בצלא דהימנותא עילאה".
ביום הראשון אומר:
ליעול אברהם רחימא ועמיה יצחק יעקב יוסף משה אהרן ודוד, בסוכות תשבו, תיבו אושפיזין עלאין תיבו, תיבו אושפיזי מהימנותא תיבו".
ביום שני אומר:
עולו אושפיזין וכו' תעול יצחק עקידתא ועמיה אברהם יעקב יוסף וכו'.
ביום השלישי אומר:
לעול יעקב שלמתא תמיה אברהם יצחק יוסף וכו'.
ביום הרביעי אומר:
לעול יוסף צדיקיא ועמיה אברהם וכו'.
ביום החמישי אומר:
לעול משה רעיא מהימנא ועמיה וכו'.
ביום הששי אומר:
לעול אהרן כהנא קדישא וכו'.
ביום השביעי אומר:
לעול דוד מלכא משיחא ועמיה וכו'. ויש אומרים דרך בקשה במטו מינך אברהם אושפיזי עלאי דיתבי עמי ועמך כל אושפיזי עילאי יצחק ויעקב וכו' וכן בסדר הימים.
יש שתולים בסוכה בכל יום שם האושפיזא המזומן ליום ההוא לזכרון לפני הנאספים.


מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: יהודה כהן
הערה: כתבתם 'על פי המנהג הנהוג' אבל מנהג הספרדים הוא אחר ולכן לא שייכת פה לשון זו. האם חשבתם שהמנהג האשכנזי הוא היחיד הקיים ?....


שם המעיר: עזריאל זילבר
הערה: בספר הזוהר לא כתובים שמות האושפיזין, רק אברהם ועוד חמישה צדיקים, ור' אבא מוסיף את דוד המלך. שם גם לא נאמר שיש צדיק לכל יום, זו תוספת מאוחרת. לכן גם יש מחלוקת על סדרם.
מקור ההערה: סידור 'בית יעקב' של ר' יעקב מעמדין


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
סוכה