חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

נישואי תערובת

נישואין בין יהודים לנכרים

תוקפם של נישואי תערובת בהלכה
למי מתייחס הבן?
ההתבוללות ועתיד העם היהודי

תוקפם של נישואי תערובת בהלכה
נישואין בין יהודים לנכרים אין להם תוקף בהלכה היהודית.
רמב"ם אישות ד, טו
"המקדש גויה או שפחה אינם קידושין, אלא הרי היא אחר הקידושין כמו שהייתה קודם הקידושין. וכן גוי ועבד שקידש בת ישראל - אין קידושיהם קידושין. ישראל מומר שקידש, אף על פי שהוא עובד עבודה זרה מרצונו, הרי אלו קידושין גמורים, וצריכה ממנו גט".
הסיבה שדינו של יהודי מומר לעניין זה הוא כדין יהודי גמור, היא בגלל שאין אדם יכול למחות את יהדותו, וגם בשעה שהוא ממיר את דתו הוא יהודי וכל חובות התורה עליו. כמו כן גוי, מרגע שהתגייר הוא נחשב יהודי לכל דבר, וגם אם חזר ושב והמיר את דתו, הוא נשאר יהודי, וקידושיו תופסים.
נשואי תערובת הם בכלל איסורי עריות. הבן הנולד בנישואין פסולים אלה הולך אחר האם: אם האם יהודייה, הוא יהודי, ואם האם גויה, הוא גוי.
על נשואי תערובת כותב הרמב"ם דברים אלה:
"עוון זה, אף על פי שאין בו מיתת בית דין, אל יהי קל בעיניך, שיש בו הפסד שאין בכל העריות כמותו. שהבן מן הערווה בנו הוא לכל דבר, ובכלל ישראל נחשב, אף על פי שהוא ממזר. והבן מן הנכרית אינו בנו, שנאמר (דברים ז' ד') 'כי יסיר את בנך מאחרי' - מסיר אותו מלהיות אחרי ה'. ודבר זה גורם להידבק בעבודה זרה שהבדילנו הקב"ה מהם, ולשוב מאחרי ה' ולמעול בו" (איסורי ביאה יב, ח-ט).
למי מתייחס הבן?
איש ואישה שנישאו בנישואין כשרים, הנישואין יוצרים משפחה, והבן הולך אחר האב: כוהן וישראלית שהתחתנו - הבן כוהן; בת כוהן וישראל שהתחתנו - הבן ישראל.
אם יהודייה התחתנה עם נכרי, אין כאן נישואין, שהרי היהודייה נשארת על פי דין פנויה. נישואין אלה אינם יוצרים משפחה. במקרה כזה הבן הולך אחר האם: יהודייה ונכרי - הבן יהודי; יהודי ונוכרייה - הבן נכרי.
בהלכה המוסלמית, הבן הולך תמיד אחד האב. לכן יתכן מצב בו ילד נקרע בין שתי מערכות משפט סותרות: ילד שנולד למוסלמי וליהודיה, הוא יהודי לפי ההלכה היהודית, ומוסלמי לפי פסיקת בית הדין המוסלמי. מצבים כאלה, הנגרמים על ידי שתי מערכות ששתיהן תקפות במדינת ישראל - יוצרים בעיות קשות לפתרון.

המשנה מגדירה כיצד נקבע היחס של הילד הנולד:
קידושין פרק ג משנה יב
כל מקום שיש קדושין ואין עבירה, הולד הולך אחר הזכר. ואיזו? זו כוהנת לוויה וישראלית, שנישאו לכהן וללוי ולישראל.
וכל מקום שיש קדושין ויש עבירה, הולד הולך אחר הפגום. ואיזו? זו אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ממזרת לישראל, בת ישראל לממזר.
וכל מי שאין לה עליו קדושין, אבל יש לה על אחרים קדושין, הולד ממזר. ואיזה? זה הבא על אחת מכל העריות שבתורה.
וכל מי שאין לה לא עליו ולא על אחרים קדושין, הולד כמותה. ואיזה? זה ולד שפחה ונכרית.
פירוש המשנה: יש סוגים שונים של נישואין:
א. נישואין רגילים, בהם הבן הולך אחר האב. כהן וישראלית - הבן כהן; ישראל ובת כהן - הבן ישראל. ישראל ולוויה - הבן ישראל.
ב. נישואין שיש להם תוקף, אבל יש בהם איסור, הבן הולך אחר הפגום: כהן שנשא גרושה, הבן הוא חלל, ונפסל מן הכהונה.
ג. נישואין שהם אסורים לזוג הספציפי הזה, אבל כל אחד מהם יכול להתחתן עם יהודי אחר. לדוגמה: אח שנשא את אחותו, הבן ממזר.
ד. נישואין שאינם חלים כלל, כמו נשואי תערובת, הבן הולך אחר האם.
נישואי תערובת הם בקבוצה ד', ולכן הבן נחשב לפי מעמדה של האם.

נישואי תערובת במשפט העברי ובמשפט המדינה, זאב פלק
לשאלת מיהו יהודי, מכאל קורינלדי

ההתבוללות ועתיד העם היהודי
ההתבוללות היא האויב הראשי לקיומו של העם היהודי. מספר היהודים אינו עולה, ואחוז היהודים בעולם פוחת והלך. מחקר שפירסם "המכון לתכנון מדיניות העם היהודי", גוף מחקרי שהקימה הסוכנות היהודית, ואשר חלקים ממנו פורסמו בעתון הארץ 24.3.06, מגלה כי מספר היהודים גדל ב-2% בלבד מאז 1970 בעוד שאוכלוסיית העולם גדלה ב-70%.
כדי לעדן את הממצאים האלה, משנים את ההגדרה של "יהודי". במדינת ישראל יהודי הוא מי שמגדיר עצמו כיהודי, בחוץ לארץ מנסים להגדיר גם זוגות מעורבים כיהודים, ובדרך זו מעדנים את הממצאים המראים על הצטמצמות העם היהודי בעולם.
לפי הדו"ח, אחוז נישואי התערובת בעולם הוא זה:
רוסיה ואוקראינה, - 80%
גרמניה והונגריה 60%
ארה"ב 54%
צרפת, בריטניה וארגנטינה 45%
קנדה 35%
אוסטרליה 22%
דרום אפריקה 20%
מקסיקו 10%
ישראל 5% (בעיקר בשל המשפחות המעורבות שעלו מחבר המדינות).
הנתונים מלמדים על קשר ברור בין שיעור נישואי התערובת לשיעור ההשתתפות בבתי ספר יהודיים יומיים: ככל שיותר ילדים לומדים בחינוך יהודי, כך פוחתים נישואי התערובת.
המדינות בהן מועטים נישואי התערובת הן המובילות בתחום החינוך היהודי: דרום אפריקה ומקסיקו (85% מהילדים היהודים לומדים בחינוך יהודי), בריטניה (67%), אוסטרליה (65%), ארגנטינה (60%), קנדה (55%) וארה"ב (29%).
רוסיה ואוקראינה בהן אחוז נישואי התערובת הגבוהים ביותר, אחוז הילדים הלומדים בבתי ספר יהודיים הוא כ-15%.

מקור הערך: יהודה איזנברג

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
נישואין - סדר נישואין בהלכה
נישואין אזרחיים


נושאים קרובים באתר דעת
נישואי תערובת
התבוללות