חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יע"ל קג"מ

במחלוקת בין אביי ורבא, הלכה כרבא, מלבד שש מחלוקות שבהן הלכה כאביי.

רשימת המחלוקות בהן הלכה כאביי:
י' - ייאוש שלא מדעת, אם אבד לאדם חפץ בלי ידיעתו, ואילו היה יודע שאבד לו היה מתייאש ממנו, אביי סבור שאין זה ייאוש, ורבא סבור שזה ייאוש.

ע' - עד זומם למפרע. עד שקר העיד בחודש ניסן, העיד עדויות נוספות בחודש אייר, והוזם בחודש סיון. אביי סבור שהוא נפסל למפרע (מעדות השקר שהעיד בחודש ניסן), ורבא סבור שאינו נפסל אלא מזמן שבית דין קבע שהוא העיד עדות שקר (מחודש סיוון ואילך).

ל' - לחי העומד מאליו. מבוי נחשב לרשות הרבים, וניתן להפוך אותו בשבת לרשות יחיד על ידי לחי (עמוד) שמעמידים בפתחו. אם נמצא בפתח המבוי עמוד שלא נקבע שם לשם תיקון המבוי, אלא "עמד מאליו", האם גם הוא נחשב לחי. אביי סבור שהוא לחי, ורבא סבור שאינו לחי משום שלא הזמינוהו לכך.

ק' - קידושין שלא נמסרו לביאה. קידש אישה אחת משתי אחיות, ולא ציין איזו מהן קידש. במקרה זה אינו יכול לשאת אף אחת מהן, כי אסור לאדם לשאת אישה ואחותה, ואיש זה שקידש אחת משתי אחיות ולא ציין איזו, כל אחת מהן היא ספק-אחות-אשתו. אביי סבור שקידושין אלה הם קידושין, ורבא סבור שאינם קידושין.

ג' - גילוי דעת בגטין. השולח גט לאשתו, ולפני שמסר השליח את הגט חזר השליח אל הבעל ומתוך התנהגותו ודבריו של הבעל נודע שאינו חפץ בשליחות זו. אביי סבור שאין הגט בטל ע"י גילוי הדעת, ורבא סבור שהוא בטל.

מ' - מומר האוכל נבילות להכעיס. אביי סבור שהוא פסול לעדות כי הוא רשע, ורבא סבור שאינו רשע בתחום שבין אדם לחברו, ולפיכך הוא כשר לעדות.


הערות לערך:
שם המעיר: בנימין אלבוים
הערה: כידוע, יש ראשונים שחלקו בזיהוי סוגיות יע"ל קג"ם, אציין כאן לשיטת ר"ת שסובר ש'ל'- לידה בזוב, הו"ד בטור יו"ד סי' קצד בש"ך ס"ק א, ובתוספות נדה לז ע"א.
מקור ההערה: המקורות בהערה


שם המעיר: נתנאל
הערה: לגבי 'לחי העומד מאליו', המבוי ללא התיקון של הלחי נחשב לכרמלית ולא לרשות הרבים, וזה פשוט.

אם תרצו מקורות מפורטים תוכלו לראות בערך 'לחי (הלכה)' ו'קורה (הלכה)' שכתבתי בויקיפדיה, ובהערות שוליים שם ישנו קישור ישיר לטקסט של ערוך השולחן בויקיטקסט, בהלכות אלו.

חוץ מזה, הרבה פעמים נעזרתי באתר שלכם, ואני שמח לראות שגם אני יכול לעזור קצת.

בברכה, נתנאל
מקור ההערה: ראו למעלה


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן