חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

משיח

גואלם של ישראל.

המלך המשיח עתיד להחזיר מלכות בית דוד ליושנה, לממשלה הראשונה, ובונה את המקדש ומקבץ נדחי ישראל (רמב"ם מלכים י"א, א).

- משיח בן יוסף הגואל הראשון שיבוא לגאול את ישראל ויהרג, ואחריו יבוא משיח בן-דוד. בנבואות זכריה (פרק י"ב) נאמר "וספדה הארץ", ואמרו שהתנבא זכריה לעתיד שיספדו על משיח בן יוסף שייהרג במלחמת גוג ומגוג (סוכה נ"ב, א).

על נבואת ארבעה החָרָשים (זכריה ב'), אומר רבי שמעון חסידא (סוכה נ"ב, ב) שהם משיח בן דוד ומשיח בן יוסף ואליהו וכהן צדק.

- הלכתא למשיחא. הלכה שאינה לביצוע עכשיו, אלא לעתיד לבוא, לכשיבוא המשיח (סנהדרין נ"א, ב. רש"י שם: הלכה זו כשיבואו ימות המשיח אצטריך לנו. רב יוסף תמה ששולחים הלכה כפלוני כאילו היה כאן עניין של הלכה למעשה).

- חבלי משיח. צרות שתבואנה על ישראל לפני בוא המשיח, שהן כמו חבלי לידה (סנהדרין צ"ח, ב).

- ימות המשיח. הזמן שיהיה אחרי בואו של המשיח, זמן שלטונו של המלך המשיח בישראל ובעולם.
לדעת שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד. גם בימות המשיח לא יחדל אביון מקרב הארץ, ותהיינה מלחמות, ועולם כמנהגו נוהג.
לדעת רבי חייא בר אבא: כל מה שנתנבאו הנביאים על ביטול המלחמות וביטול העניות - לא נתנבאו אלא לימות המשיח. (שבת מ"ג, א).

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן